Obrazy duchowe 218. Objawienia Woli Bożej Elżbieta Gas
 Oceń wpis
   

 

 

 

Obrazy duchowe   

 

 

218.

Zobaczymy, kto pierwszy przekaże objawienia o Panu Jezusie Chrystusie na Ziemi polskiej, kto pierwszy da świadectwo Prawdy na wizji i pokaże Prawdę światu, kto będzie tak interesowny lub otwarty duchowo, że przyjmie w swe wnętrze objawienia moje Immanuela i Pana Jezusa Chrystusa, kto będzie tak odważny, aby w starych układach kościelnych zrobić trzęsienie ziemi w informacjach, faktach i wiadomościach.

Przekazywane informacje przez księży w kościołach, nazywających siebie sługami PANA, to ja się was pytam ludzie co to za Pan, który toleruje homoseksualizm i pedofilię, co to za Pan co toleruje kłamstwa i mordowanie ludzi, co to za Pan co toleruje machloje finansowe i manipulację duchami, gromadzenie bogactw typowo ziemskich, kłamią, ponieważ boją się o swoje ziemskie majątki, które przywłaszczono sobie bezprawnie, bronią swojego leniwego życia w martwocie, w kłamstwie i obłudzie.

Większość ludzi na Ziemi opiera się o autorytety księży, którzy całe wieki trzymali ster władzy, dobrze i wygodnie sobie żyli, nauczyli ludzi złości i nienawiści, wprowadzili rywalizację poprzez ego, a Prawdę zafałszowali tak dalece, że dziś są bez wiedzy co to objawienia, o co chodzi w objawieniach.

Czytając SŁOWO PANA STWORZYCIELA; Wielką Księgę Objawień i Objawienia Woli Bożej pokazują się obrazy bardzo realistyczne i wszystkie objawienia są logiczne i proste, bardzo jasne, tak jak prawa PANA  STWORZYCIELA  dane ludzkim duchom na Ziemię.

Ci, co mają serca otwarte na Miłość duchową szybko odczują, kto mówi Prawdę i brak możliwości wmówić  im ciemnotę, tylko ślepo wierzący w religię, kościoły, budynki, ołtarze, figury i obrazy, będą dalej ślepo wierzyć i zadzieje im się według ich wiary.

Przychodzi czas dla Kajfasza, musi określić się dziś zgodnie z prawem skutku zwrotnego, musi wyrównać się energia z przed 2000 lat, jasno określone stanowisko, czy stanie przeciwko Panu Jezusowi Chrystusowi, czy zrozumie swoją rolę na Ziemi, odpracuje swoje winy z przeszłości i przyjmie PRAWDĘ w Polsce kraju wybranym przez Pana Stworzyciela.

Wszystko, co się dzieje w Polsce w Opolu jest realne i prawdziwe, a wy, każdy z was osobno, musicie się określić, po której stronie stoicie i czy PRAWDĘ do swego serca wpuściliście.

Kto pierwszy zadzwoni dzwonem z góry, aby obudzić drzemiące duchy, które z lenistwa oglądają telewizję.

Kto pierwszy uwierzy lub zaryzykuje, aby w przyszłości zebrać największe laury.

Uzdrowiciel Egzorcysta Elżbieta Gas

Król wielkiej materii 162. OWB Elżbieta Gas
 Oceń wpis
   

Król wielkiej materii

 

162.

 

Król całej Ziemi, król wielkiej materii!!!

Ludzie!!! Czy wiecie, że jest wśród was na Ziemi?!

Ludzie, wy wysłannika, Część Pana Stworzyciela, Pana Jezusa Chrystusa jesteście bez przyjęcia, co wy robicie?

Już tak jesteście martwi duchowo, że nawoływania was do przyjęcia Prawdy pozostają bez skutku, słuchać o Prawdzie jesteście bez chcenia, to wasz obowiązek by zbliżyć się do PRAWDY, przyjąć PRAWDĘ bez ograniczeń, bez żadnych wątpliwości, bez krytyki i komplikacji, jasno i czysto jak na duchy przystało, które schodząc na Ziemię przysięgały służyć Światłu, PANU STWORZYCIELOWI tu w najgęstszej materii.

Wołam do wszystkich duchów obecnych tu; obudzicie się i kierujcie się bezpośrednio do PANA STWORZYCIELA, zostawcie wszystkie dziwne organizacje, religie i sekty, zostawcie wszystkie cuda wymyślone przez rozumowych ludzi, którzy działają wbrew prawom PANA STWORZYCIELA, natychmiast zacznijcie żyć zgodnie z KONSTYTUCJĄ ze ŚWIATŁA, to jest prawo obowiązujące na Ziemi, dane przez Pana Stworzyciela w nowe KRÓLESTWO CZYSTOŚCI i TRÓJJEDYNOŚCI, obowiązuje na Ziemi od 7 września 2007 roku.

Czy wiecie, że żyjecie już w nowym KRÓLESTWIE CZYSTOŚCI i TRÓJJEDYNOŚCI?

Tu królem jest PAN JEZUS CHRYSTUS, król wielkiej materii, który przyszedł na Ziemię zakończyć sąd ostateczny i budować odblask Królestwa Bożego tu na Ziemi.

Przyszedł po raz drugi by was ludzkie duchy poprowadzić do PRAWDY, a Królestwo Jego będzie bez końca.

Duchy ludzkie, gdzie jesteście?

Duchy ludzkie, co robicie?

Dlaczego króla wielkiej materii będącego na Ziemi odrzucacie!?

Czyżby wyłącznie wydarzenia na Ziemi zapowiadane w apokalipsie przez ucznia Jana mogły was obudzić!?

Ludzie będziecie bardzo się wstydzić waszych dzisiejszych zachowań, waszej ślepoty i martwoty.

Zamykacie sobie sami jedyną drogę do Światła, jedyną drogę do PANA STWORZYCIELA, krzyczycie, wyzywacie, dziś, bez zastanawiania się, że to, co robicie, jutro wam samym wyda się głupie, sami będziecie następnie robić wszystko żeby wam wybaczyć, tylko, że jutro może być już za późno i bez możliwości zmiany tej decyzji, wtedy możecie mieć pretensje wyłącznie do siebie, że wszystko przeszło wam koło nosa i upadacie.

To, co dziś wam się wydaje że bez możliwości przyjęcia, to jutro może się okazać bardzo realne i prawdziwe, ale trzeba to przyjąć dziś, bo jutro będzie bez takiej możliwości.

Dlatego wołam do was zanim coś powiecie, zanim coś zrobicie, sto razy się zastanówcie i poczujcie to czy jest to dla was dobre i jakie będą konsekwencje każdego waszego czynu, każdej waszej wypowiedzi i każdej waszej myśli.

Czasami lepiej ugryźć się w język, aby następnie było bez potrzeby żałowania tego co się powiedziało, pomyślało i uczyniło, żeby bez potrzeby było żałowania  tego, co się myśli, mówi i czyni.

Myśli mają moc twórczą, dlatego trzeba zawsze czysto myśleć i zawsze mówić PRAWDĘ.

Człowiek świadomy siebie ducha, to taki, który wie, po co tu zszedł na Ziemię, co ma do zrobienia i gdzie odejdzie po odejściu ducha z ciała.

Świadomy duch praw PANA STWORZYCIELA, trzyma ognisko swoich myśli w czystości, jego mowa jest czysta i jest świadom swoich czystych czynów.

Taki ludzki duch mało mówi, pozostaje bez oceniania i bez obrażania innych, głosi Słowo Pana Stworzyciela, żyje zgodnie z prawami PANA STWORZYCIELA radośnie i szczęśliwie, wysyła uczucia w słowach, w każdej sekundzie będąc na Ziemi.

Pozostaje bez potrzeby zrzeszania się w dziwnych organizacjach, religiach czy sektach, jest sam świadom swojej wewnętrznej pracy duchowej i swojej wiary bezpośrednio do PANA STWORZYCIELA, taki duch ma oparcie w prawach, w ŚWIETLE i całkowicie oddaje się w prowadzenie przez Pana STWORZYCIELA.

MIŁOŚĆ, PAN JEZUS CHRYSTUS, część Pana, jest wśród was, a wy jesteście ślepi na Moc i Siłę uzdrawiającej Miłości duchowej.

Ludzie, to największy dar dla duchów dany przez Pana Stworzyciela na Ziemię.

Zbłądziliście i zeszliście z drogi PRAWDY, jesteście bez poznania praw PANA STWORZYCIELA, to wyłącznie wasza wina.

Rozwój duchowy należy rozpocząć od poznania praw PANA STWORZYCIELA, trzeba aby każdy z osobna doświadczył na swoim ciele i duchu, to, co jest dla was korzystne, powinniście poznać prawa i przyjąć prawdziwe wartości.

Oczyśćcie się z tych brudów wokół was, od kłamstw i fałszu, zmieńcie się na lepsze całkowicie od podstaw, przede wszystkim przyjmijcie odpowiedzialność za swoje ziemskie życie, stańcie się pozytywni energetycznie i duchowo, dajcie się prowadzić przez króla, Pana Jezusa Chrystusa tu, dziś, na Ziemi!!!

Uzdrowiciel Egzorcysta Elżbieta Gas

Pan Stworzyciel uzdrawia 149. OWB Elżbieta Gas
 Oceń wpis
   

Pan Stworzyciel uzdrawia

 

 

149.

Pan Stworzyciel uzdrawia energią Miłości duchowej, poprzez duchy przygotowane energetycznie do oczyszczania ducha darem otrzymanym od Pana Stworzyciela, ludzkim duchom, którzy swoim chceniem mają szansę odczynienia wszystkiego, co jest nagromadzone z poprzednich inkarnacji, tak zwaną przez ziemskich ludzi karmę, przez duchy ludzkie pracujące nad swoimi myślami, słowami i czynami, wszystko, co robią musi być zgodne z prawami Pana Stworzyciela zawartymi w krzyżu Prawdy oraz siedmioma prawami Pana Stworzyciela, danymi w stworzenie tu w najgęstszą materię.

   Ludzkie duchy są bez możliwości zmiany praw danych przez Pana Stworzyciela na Ziemię, nawet modyfikowanie pod swoje ziemskie potrzeby jest poważnym przekroczeniem.

Duchy ludzkie, to wasza musi być inicjatywa i interesowność dotarcia do Prawdy, proszenie czy czekanie na was bez możliwości takiej,  wysyłanie do was ostrzeżeń zakończone, to wy musicie udowodnić, że chcecie się uzdrowić i pracować ze sobą, to wy musicie udowodnić, że chcecie przyjąć PRAWDĘ i żyć w Miłości duchowej, być 100% w przyjmowaniu energii i jej przesyłaniu dalej, aby kołobieg w stworzeniu był zachowany na każdym poziomie, jaki stworzycie poprzez swoje zewnętrzne promieniowania, oraz poprzez wasz wysiłek wydobycia talentu i odkrycia misji, z jaką zeszliście tu na Ziemię, aby się dalej uczyć, aby duch doświadczał.

Jeżeli odrzucicie stanowczo waszego rozumu wariacje i całkowity stres ciała ziemskiego, przestaniecie się bać i słuchać podszeptów ciemności i ciemnoty, a oprzecie się w swych uczuciach o Światło, dojdziecie w rozwoju duchowym wysoko, najwyżej jak może ludzki duch, do poziomu duchowo istotnego.

Staniecie się wolni duchowo, staniecie się mocni energetycznie i będzie wasza wiara przekonaniem, to wszystko wokół was będzie kwitło, będzie się wszystko rozwijało, będziecie bogaci duchowo, ale ziemsko też, co jest korzystne dla was i jest Miłością duchową, wtedy wasze promieniowania będą działać na wszystko, co jest wokół was, wspierać będziecie energetycznie naturę.

Walczcie o siebie, poczujcie jak dobrze być duchowym, stańcie się mocni energetycznie, a będziecie wiedzieli, co to jest szczęście, bogactwo duchowe i ziemskie.

Uzdrowiciel Egzorcysta Elżbieta Gas

Martwe życie 129. Objawienia Woli Bożej Elżbieta Gas
 Oceń wpis
   

Martwe życie 

 

 

129.

Martwe życie tu na Ziemi to chłodne nastroje, chłodna miłość, lodowe uczucia, lodowe rozmowy czczone przez ziemskie głowy, rozum lodowy, tak zwany umysł ziemskiego człowieka chłodny wzrok, pozostają zmrożone uczucia, zapukajcie do drzwi takiego lodowego człowieka i poproście o pomoc, z powodu chłodu w tym domu pozostaniecie bez otrzymania pomocy, nawet dobrego słowa, nic, co ciepłe, uczucia brak, więc bez otrzymania go, nawet uśmiech ma lodowy, brr zimno i nic więcej.

Pan Stworzyciel zsyła na Ziemię ogień, aby roztopić te lody, te ciemne duchy, które niczego odczuć już bez możliwości, ale ogień poczują i wszystko możliwe, że w wyniku roztopów się zmienią, pod wpływem mocnych gorących przeżyć, otworzą się i będą żyć zgodnie z Wolą Pana Stworzyciela, zgodnie z prawami Bożymi tu na Ziemi w gęstej materii.

Jak widać ogień jest koniecznie potrzebny.

Wszystkie chłodne rodzinne układy muszą się skończyć, czas na Prawdę, czas na gorące uczucie i logiczne myślenie, rozwój ciebie ducha. 

Czy ktoś na Ziemi pyta; dlaczego tak jest, że jesteście tacy chorzy, że jesteście tacy smutni i zamknięci w złotych klatkach.

Zdaje się wam, że jesteście bogaci i lepsi, to wyłącznie się wam zdaje, bo jak to wszystko stracicie, to będziecie tacy sami jak wszyscy, zobaczycie wtedy, że bogactwo to tylko duch czysty i wolny, to życie zgodne z prawami Pana Stworzyciela, to są prawdziwe wartości, których wy bez poznania, bo jesteście bez chcenia, dlatego musicie wszystko odczuć, abyście zdążyli się zmienić lub poszli w rozkład, jako nieświadome zarodki.

SUKCES dla ziemskiego człowieka, to wolny otwarty duch na prawa Pana Stworzyciela, duch, który doszedł wysoko w rozwoju duchowym do poziomu duchowego, na sam szczyt duchowy, a wy myślicie, że sukces to kolejny zarobiony milion w tym miesiącu, to upadek ducha prosto w bagno.

Oczywistą rzeczą jest, iż dobra materialne są potrzebne, aby wspierać ciebie w procesach duchowych, bez możliwości bogactwa odrzucać, ale koniecznie należy się rozwijać duchowo i korzystać pokornie z suto nakrytego stołu przez Pana Stworzyciela.

Uzdrowiciel Egzorcysta Elżbieta Gas

Polityczne bagno 128. Objawienia Woli Bożej Elżbieta Gas
 Oceń wpis
   

Polityczne bagno 

 

 

128.

 

Polityczne bagno wokół się przejawia, chroniczny brak etyki, solidności, uczciwości wobec wyborców, najbliższych i wobec siebie, brak PRAWDY, kłamstwo podawane ludziom na złotej tacy bez zająknięcia, bezwstydne, dziś bez twarzy jest każdy polityk, oszczerstwa, pomówienia, żonglowanie prawem ziemskim pod potrzeby siebie, władzy, ci, co jeszcze chcieliby coś zrobić dobrego, natychmiast są odsuwani od steru władzy, ściągają tego polityka do najniższych wibracji, podnieść się po takim upadku jest trudno, pomówienia choć są kłamstwem to bez możliwości oczyszczenia, więc wielu solidnych odsuwają się sami od steru władzy.

Jeżeli polityk oficjalnie kłamie, to jego kariera powinna być natychmiast zakończona i zmuszony powinien być przez innych do dymisji.

Ludzie bez reakcji są na takie zachowania, to jest dowód na to, że wszyscy wokół kłamią i dlatego tolerują u innych takie zachowania, przyzwala się takim ludzkim duchom na oszustwa, media podgrzewają temperaturę, ale też jak widać sami mają brudne ręce, więc kręci się wszystko w bagnie, ciemność osiąga sukces w polityce, ster władzy trzymał Lucyfer, poprzez rozum i żądze, władzy absolutnej ziemskiego człowieka.

Bez widzenia i bez słyszenia już są, tylko i wyłącznie taplają się w błocie, sądzą, że wszystko im się upiecze, że pozostaną bez poniesienia konsekwencji, obrzucają konkurentów politycznych błotem, ciągle krytykując i oceniając, kłamią na potęgę.

Blokada na PRAWDĘ totalna, to ciemnota tak rządzi, rozum zbudował sobie żelazny tron, jest tak ciężki, że osiągnął dno, bez możliwości się odbić od dna, zostanie na zawsze w otchłani ciemności.

Kościelni łapią, co się da, ponieważ są jednorodni do tej władzy ziemskiej, oni też chcą władzy i pieniędzy, u nich brak mowy o Panu Stworzycielu, są wyłącznie ołtarze ciemności i ciemnoty rozumowej.

Jasny i czysty człowiek ziemski takie miejsca omija z daleka, bez dania się zwieść im ciemnym fałszywym dogmatom, wiedzą te czyste duchy ludzkie, że kłamią i oszukują by przyciągnąć ludzkie duchy do kościołów.

Ciemni mało logiczni kłamcy muszą się wyżyć do końca, do ostatniej czarnej, ciemnej energii i odpadną na zawsze, zobaczą w swoich oczach napis; KONIEC, odejdą, pójdą z własnego wyboru w otchłań ciemności.

Kwestia chwili, PRAWDA musi dojść do głosu, wejść na TRON, aby wszystko stało się czyste, jasne i wreszcie rozum ma służyć duchowi.

Ludzki duch na Ziemi ma żyć zgodnie z prawami Pana Stworzyciela, prawo ziemskie być powinno zgodne i współbrzmieć z prawami Pana Stworzyciela, wszystko ma się wspierać wzajemnie.

Objaw ataku ciemności na ciemność, jest bardzo dobrym sygnałem, ponieważ ciemni zwalczają się nawzajem, wszystko dziś stoi w Świetle i ma się pokazać takie, jakie jest naprawdę, bez dania się przez was zwieść kiełbasie wyborczej, bez dania się zwieść ciemnościom, wybierajcie PRAWDĘ, wszystko, co jest jasne i czytelne, da się prosto wytłumaczyć, coś, co jest tajne, ukryte i zagmatwane, bez możliwości prostego wytłumaczenia, to oznacza że macie do czynienia z bagnem, brud polityczny, to ciemnota, jaką chcą wam wcisnąć ci, co tacy są jak to bagno, jednorodni, należy ich odrzucić.

Jasny duch zawsze mówi PRAWDĘ, wszystko jawne bez ukrywania czegokolwiek, on świeci PRAWDĄ, wszystko logicznie wytłumaczy, zawsze opiera się o Prawdy oczywiste, jest pokorny, skromny, uczciwy, zna swoją wartość, zawsze trzeźwy, omija ciemnotę i ciemne miejsca z daleka.

Wyobraźcie sobie żebraka grzebiącego w śmieciach, tak właśnie energetycznie wyglądają dziś politycy u steru władzy, jak żebracy grzebiący w szambie energetycznym, obrzydzenie!

Na to wszystko mają wasze przyzwolenie, na to wszystko waszą aprobatę, pozostajecie bez żądania od nich PRAWDY, wszyscy takie zachowania tolerują, sprawdźcie koniecznie czy na swoim poziomie działacie tak samo, a może gorzej?

Jeżeli dojdziecie do wniosku, że działacie tak samo, to natychmiast się zmieńcie, wasza zmiana wymusi energetycznie, że wszyscy wokół będą musieli się do was dostosować, choć ziemsko będą wyżej i będą to ludzie u steru władzy.

Czyńcie dobro, a wróci do was dobra energia zwielokrotniona.

Uzdrowiciel Egzorcysta Elżbieta Gas

ODPOWIEDŹ 36. Uzdrowiciel Egzorcysta Elżbieta Gas
 Oceń wpis
   

 

ODPOWIEDŹ
36.

To twoja wina ludzki duchu, że jesteś zamknięty, sam się do tego przyczyniłeś, sam się rozumem zamknąłeś na PRAWDĘ i to, że dziś już jesteś bez możliwości przyjęcia PRAWDY, ponieważ jesteś mało reformowalny, wyrządzasz sobie szkodę, więc to tylko twoja sprawa.

Rozum aż dymi z rozumowych ziemskich rozważań, a to mało ma wspólnego z rozwojem duchowym.

Twój rozum jest bez wiedzy duchowej, sam już jesteś bez widzenia duchowego, rozumem blokujesz uczucia, dlatego jesteś bez możliwości zobaczenia tego, musisz się mocno wysilić, odrzucić ciemności i zacząć wszystko od nowa.

Powiedzieć sobie, ja wiem, że jestem bez wiedzy duchowej, bo wszystko wie tylko PAN, natomiast duch ludzki może tylko małą cząstkę z tego pojąć, przeżyć i odczuć a rozum może tylko logicznie pomyśleć, skojarzyć fakty i wyciągnąć wnioski.

Trzeba się otworzyć na Prawdę i Słowo, bo inaczej kończy się upadkiem, spadaniem w otchłań.

Brak pokory, odczuwania, logicznego myślenia, duchu jesteś w ślepym zaułku, ty sam musisz to poczuć, tylko sam sobie możesz pomóc.

To, co jest mało prawdziwe należy odrzucić, każdy duch musi się opierać, tylko na PRAWDZIE i KONSTYTUCJI ZE ŚWIATŁA.

Zamknięte naczynie bez przyjęcia energii od Stworzyciela do siebie ducha, a to rozum jak kalafior się rozrósł i rozłożył, uważa, że wie najlepiej, tylko on ma rację, zacznij słuchać siebie ducha, a odrzuć rozum, odpuść sobie takie wywody, tu są tylko wolne duchy, reszta to ciemność, wspólnoty, to specjalność kościelnych.

Owszem wszystko pochodzi z jednego źródła, ale gdy duch schodzi na Ziemię i rozwija nadmiernie swój ziemski rozum, opada w ciemność, w rozumową głupotę opartą o fałszywe poglądy, zwaną przez ziemskiego człowieka depresją, a kończy się to gonitwą za materią.

Wpływ na ducha ma tylko PAN, jak się duch rozwija prawidłowo, bez wypadania z drogi z powodu rozumowych wycieczek, bez dania się prowadzić dogmatami przez kościelnych.

Wtedy i tylko wtedy, gdy duch odczuje i przepuści przez siebie czystego ducha, zobaczy we wglądach, jaka jest właściwa droga i gdzie są prawdziwe czyste wartości.

Szacunek do partnera ziemskiego, współbrzmienie z nim w prawach stworzenia i pomaganie sobie nawzajem w obowiązkach ziemskich.

To kobieta jest bardziej duchowa, jest obdarzona intuicją, to jej się powinien mężczyzna słuchać bez zaniedbywania swoich ziemskich obowiązków.

I to są rzeczowe argumenty.

 Uzdrowiciel Egzorcysta Elżbieta Gas
Komentarze (0)
Autorytet moralny 353.
 Oceń wpis
   

 Autorytet moralny

353.

Autorytet moralny świeci przykładnym życiem w prawach PANA wszystkim ziemskim duchom tu na Ziemi, zawsze jest czysty moralnie i czysty, jest świadomym duchem w stworzeniu, wie skąd przyszedł na Ziemię, jaką ma misję do wypełnienia i dokąd odejdzie po opuszczeniu ciała ziemskiego, nie ma chwil słabości i nie usprawiedliwia siebie, że jest tylko człowiekiem.

Autorytet moralny, to nie jest grupa ludzi żyjących w izolacji, zamkniętych i stroniących od ludzi, lecz ludzie duchowi żyjący pomiędzy ludźmi, aby pokazać im jak żyć, aby nie błądzić rozumowo, martwo w stworzeniu, ale są wzorem życia duchowego, nie mylić z duchownymi, bo to nie ma nic wspólnego, pokazują jak stosować i przestrzegać prawa PANA w codziennym życiu, są zawsze i wszędzie duchowymi nauczycielami, uczą jak korzystać w prawach z suto nakrytego stołu przez Pana, jak kierować się tylko intuicją, ponieważ rozum jest przyporządkowany duchowi zawsze we wszystkim, nawet w logicznym myśleniu.

Jak podążać drogą do Światła, nie bać się odejścia ducha z ciała ziemskiego, być całkowicie świadomym procesów energetycznych w stworzeniu, poznać zależności energetyczne, ponieważ kościelni nauczyli was tylko stresu i strachu, to należy koniecznie tego się pozbyć, bo to nic dobrego dla was nie wróży, tylko całkowite zatracenie.

Każdy autorytet moralny nie ma nałogów, nawyków i słabości, jest świadom praw PANA, wie, że to, co daje ludzkim duchom z Miłości duchowej, to do niego spotęgowane wraca, nie ocenia nikogo i nie krytykuje, nie obmawia, mówi zawsze tylko Prawdę, zawsze korzystną dla innych i dla niego.

Ma szacunek do innych ludzi ziemskich, bo szanuje siebie.

Autorytetu moralnego nie da się mianować, nie jest w stanie żaden ludzki duch na podstawie jakichkolwiek ziemskich papierków autorytetem legitymować się, autorytet moralny trzeba sobie w rozwoju siebie ducha wypracować i duch każdy to odczuje, jak będzie się kierował uczuciem, to doskonale będzie wiedział.

 Uzdrowiciel Egzorcysta Elżbieta Gas
Komentarze (0)
Palone na stosach kościelnych 308.
 Oceń wpis
   
Palone na stosach kościelnych
308.

Palone jako czarownice na stosach przez kościół i ich popleczników, to całkowite eliminowanie kobiet głoszących PRAWDĘ, stojących w obronie PRAWDY, uzdrawiających energią Miłości duchowej od PANA, mających dar uzdrawiania.

Kobiety uzdrowicielki były na wsiach konkurencją dla kościoła i kapłanów, dlatego były bardzo skutecznie mordowane w imię PANA.

Kobiety bardziej wrażliwe i rozwijające się duchowo odbierały objawienia i obrazy przekazywały ludziom na wsiach i małych miasteczkach, było to bardzo niewygodne dla kościoła i religii, więc je oskarżano o herezje, torturowano, aby przyznały się do winy, sądzono przez sądy kościelne, wydawano wyrok skazując je jako czarownice, skazując na wyjście ducha z ciała poprzez spalenie na stosie i na oczach społeczności lokalnej ten wyrok był wykonywany.

Kościół skazywał te kobiety na męczarnię w ogniu, nikt się nie mógł sprzeciwić, ponieważ kościoły w tym czasie były u steru władzy, zresztą są do dziś przy władzy.

Kapłani, kościelni i religie nigdy nie służyli na Ziemi w żaden sposób PANU, od zawsze pili, bawili się, prowadzili i prowadzą rozpustny i perwersyjny tryb życia na Ziemi, niezgodny z prawami PANA, siedmioma  prawami i trzema prawami zawartymi w krzyżu PRAWDY.

Nigdy nie służyli PANU, tylko służyli i współpracowali z Lucyferem i ciemnościami, ciemnocie rozumowej, będąc przy władzy robią co im się podoba, gromadząc ogromne majątki, wyszli poza prawa ziemskie, wyzuci z czystości, stoją u bramy rozkładu, aby dokonało się ostateczne rozliczenie, za wszystko co złego uczynili na Ziemi.

Skutki zwrotne za te wszystkie złe czyny, muszą się na każdym z osobna i wszystkich razem przejawić już dziś, ciemnej siły już nie mają, oparcie w ciemności już się zamknęło na zawsze, więc ciemna ich tarcza już się spaliła, a zapłata za ich ciemne czyny, które wytworzyli wypali na ich duchu wszystkie ciemności, wrócą do góry jako nieświadome zarodki.

Tysiące lat ciemnoty kościelnych i ich sług na zawsze się kończy, nigdy już na Ziemi nie będzie możliwości przejawienia się ciemności, religii, kościołów i organizacji w tak negatywnej formie jak dziś są.

Nie przyjęcie na Ziemi przez religie i kościoły części Pana, Jezusa Chrystusa, czczenie morderstwa sprzed 2000 lat, inkwizycja, wojny w imię PANA, zagrabianie mienia i wszystkich kłamstw stawia kościoły i religie poniżej piekła przez nich wymyślonego na Ziemi by straszyć nim duchy ludzkie.

Te wszystkie haniebne czyny religii i kościoła spowodowały ściągnięcie skutków zwrotnych nad Ziemię, dokonuje się już rozliczenie nieuchronne, aby nigdy już nikt nikogo nie wprowadzał w błąd, a sam prowadził rozpustne i hulaszcze życie.

Kościelni i religie czują się bardzo pewnie, lecz nic ich już nie chroni, zaskoczenie będzie ich bardzo wielkie jak mocno i głęboko upadną na Ziemi, upadek to skutek zwrotny oszukiwania przez tysiąclecia wszystkich, jak również zamordowania części Pana Jezusa Chrystusa Nazarejczyka.

Elżbieta Gas
Komentarze (0)
Mord czcicie 291.
 Oceń wpis
   

 Mord czcicie

291.

Mord czcicie i katolikami się nazywacie, hołdujecie cierpieniu i rozwój rozumu ponad wszystko wynosicie, mord czcicie, a o Jezusie Chrystusie, nic nie wiecie, martwotę czcicie i ziemskie zakłamanie czcicie.

PAN was wzywa do przebudzenia, żywiołami zmusza was do myślenia, a w was nic nie ma, żadnego uczucia, pustka w was, wyglądacie jak pusty futerał bez instrumentu.

Tak jak żyjecie tak odejdziecie, żyjecie bez wiary w Pana, to czeka was lej rozkładu, a ten którego wiara jest przekonaniem i życiem w prawach PANA, czeka dom, poziom duchowy.

Raz w tygodniu do klech biegniecie i dajecie im pieniądze by nabyć sobie spokój, za te pieniądze prowadzą was prosto do bram piekieł, sami idąc na czele, już się powinni bać konsekwencji jakie poniosą za swoje czyny, a wy za swoją głupotę.

Kłamiecie swoim wyglądem, kłamiecie w słowach, kłamiecie modląc się do PANA, to co czynicie to dostaniecie, jesteście okłamywani i oszukiwani, bo sami kłamiecie i oszukujecie.

Imię Jezusa Chrystusa wzywacie co chwilę, lecz tylko po prośbie lub gdy coś żądacie, nie umiecie szanować Pana, więc nie potraficie rozpoznać PRAWDY, MIŁOŚCI w osobie część Pana, części PANA obecnie na Ziemi w kraju wybranym w Polsce, w Opolu.

Mord z przed 2000 lat czcicie, a część Pana będącego na Ziemi nie widzicie, nie chcecie nawet słyszeć, bo wam PRAWDA nie pasuje, więc żywioły wam wskażą właściwą drogę, kto jeszcze wejdzie na drogę do PRAWDY, do MIŁOŚCI BOŻEJ, ten może zdąży zawrócić z drogi do leja rozkładu, przy dużym wysiłku z jego strony.

Cierpienia jakie was czekają, cierpienia ducha, będą was budzić, musicie poznać wszystkie zależności i na tym wybudować wiarę z przekonania.

Stoicie w miejscu, drepczecie nie idziecie, nie rozwijacie się duchowo, to się cofacie, nie wiecie w co macie uwierzyć, co macie zrobić, bo nie kierujecie się uczuciami, nie kierujecie się intuicją, podpowiedziami z wnętrza, tylko kierujecie się rozumem, który udaje ducha i wciąż się ogranicza do miliona wątpliwości w ciągu jednej minuty, a duch jest spokojny i ma spokojną przyszłość według swojej wiary z przekonania, morderstwo nie może być drogowskazem do PRAWDY, drogowskazem może być tylko Słowo, Jezus Chrystus, który jest na Ziemi tu i teraz, 2000 lat już mija, czas dla was na rozwój i zmianę wewnętrzną też mija, nie oszukujcie i nie usprawiedliwiajcie siebie, że to globalne ocieplenie.

Mordujecie będziecie mordowani, kłamiecie będziecie okłamywani, cierpienie czcicie, sami będziecie cierpieć, duch będzie jęczał z bólu z powodu braku Prawdy, z powodu braku Słowa, braku wiary z przekonania, braku światłych wartości.

Będziecie cierpieć z powodu ciemności w waszych wnętrzach i bagna.

Ciemnota w was się przelała uszami, wypływa przez czubek głowy, wynik bardzo negatywny, to ocena ze ŚWIATŁA, wasze złe cechy tak się wzmocniły, że wyszło samo zło,  dobra w was brak, mordercy nigdy nie nauczą was szacunku do życia.

 Elżbieta Gas
Komentarze (0)
Wracajcie Polacy do Polski 289.
 Oceń wpis
   

 Wracajcie Polacy do Polski

289.

Wracajcie Polacy do Polski, tu jest wasze miejsce, wszędzie was wyganiają, bo nie odbieracie swoich duchowych informacji.

Polsko kraju wybrany z całego świata jedyny, gdzie przybył na Ziemię część Pana, Jezus Chrystus, najbogatszy kraj na Ziemi, według wszystkich przepowiedni ma przyjąć Słowo.

Na cóż to wasze gadanie, gdy nic ze sobą nie robicie, tylko mówicie; że się rozwijacie duchowo, ale wy tylko mówicie, a nic z tego nie ma, pusta mowa bez Słowa Prawdy.

Wszystko co jest wam niezbędne do życia ducha na Ziemi jest w Polsce, najlepsze wibracje dla narodu wybranego, bo gdy usłyszycie słowa: DUCHU JAKI JESTEŚ, to dla was będzie już za późno, bo to słowa do ostatecznego rozliczenia, wtedy nic już nie zrobicie, nawet gdybyście na kolanach prosili, bo czas wasz mija, każdy duch po dojściu lub doprowadzeniu do Prawdy, musi się określić, szczególnie z narodu wybranego, tu zeszło do Polski najwięcej duchów przysięgających służyć ŚWIATŁU, części Panu pomóc budować nowe Tysiącletnie Królestwo.

Nie macie żadnych informacji na temat rozwoju duchowego, na temat wiary w Pana i całej Prawdy o wiedzy duchowej, niezbędnej aby nie błądzić na Ziemi, tylko kroczyć poprzez prowadzenie przez Pana najlepszą drogą, ale o tą wiedzę nie prosicie.

Sami siebie skazujecie na wygnanie z kraju wybranego, dlatego źle się wam dzieje za granicami Polski, dlatego wykonujecie najgorszą pracę wszędzie, w Polsce jesteście fachowcami, a tam sprzątaczami, to wy musicie wybrać kim chcecie być, to wy musicie zdecydować; czy warto za tak drobnymi wyjeżdżać z Polski, za te parę groszy sprzedajecie ducha, za te parę groszy stracie swoją największą szansę dojścia do PRAWDY, a to oznacza iż stracie wszystko, największym majątkiem każdego ducha jest PRAWDA, majątek duchowy, a wy szukacie tylko majątków ziemskich, nic dla ducha nie znaczących.

Dziś już tak jest niebezpiecznie za granicami Polski, że każdy wyjazd wiąże się z ryzykiem utraty gęsto materialnego ciała podczas wzmożonej pracy żywiołów na całej kuli ziemskiej, choć Polska w skutku zwrotnym również ma wylewnie się wody i ognia z góry, ale Polska jako kraj wybrany najmniej ucierpi z całego świata.

Emigracja za pieniądzem się kończy, szykujcie sobie miejsce w Polsce, tu są wasze wibracje energetyczne, tu jest wasz dom ziemski, wrócicie jak najszybciej, bo czas się zbliża wydarzeń na całej Ziemi, czas budowania Królestwa Tysiącletniego.

 Elżbieta Gas
Komentarze (0)
1 | 2 |