Obrazy duchowe 218. Objawienia Woli Bożej Elżbieta Gas
 Oceń wpis
   

 

 

 

Obrazy duchowe   

 

 

218.

Zobaczymy, kto pierwszy przekaże objawienia o Panu Jezusie Chrystusie na Ziemi polskiej, kto pierwszy da świadectwo Prawdy na wizji i pokaże Prawdę światu, kto będzie tak interesowny lub otwarty duchowo, że przyjmie w swe wnętrze objawienia moje Immanuela i Pana Jezusa Chrystusa, kto będzie tak odważny, aby w starych układach kościelnych zrobić trzęsienie ziemi w informacjach, faktach i wiadomościach.

Przekazywane informacje przez księży w kościołach, nazywających siebie sługami PANA, to ja się was pytam ludzie co to za Pan, który toleruje homoseksualizm i pedofilię, co to za Pan co toleruje kłamstwa i mordowanie ludzi, co to za Pan co toleruje machloje finansowe i manipulację duchami, gromadzenie bogactw typowo ziemskich, kłamią, ponieważ boją się o swoje ziemskie majątki, które przywłaszczono sobie bezprawnie, bronią swojego leniwego życia w martwocie, w kłamstwie i obłudzie.

Większość ludzi na Ziemi opiera się o autorytety księży, którzy całe wieki trzymali ster władzy, dobrze i wygodnie sobie żyli, nauczyli ludzi złości i nienawiści, wprowadzili rywalizację poprzez ego, a Prawdę zafałszowali tak dalece, że dziś są bez wiedzy co to objawienia, o co chodzi w objawieniach.

Czytając SŁOWO PANA STWORZYCIELA; Wielką Księgę Objawień i Objawienia Woli Bożej pokazują się obrazy bardzo realistyczne i wszystkie objawienia są logiczne i proste, bardzo jasne, tak jak prawa PANA  STWORZYCIELA  dane ludzkim duchom na Ziemię.

Ci, co mają serca otwarte na Miłość duchową szybko odczują, kto mówi Prawdę i brak możliwości wmówić  im ciemnotę, tylko ślepo wierzący w religię, kościoły, budynki, ołtarze, figury i obrazy, będą dalej ślepo wierzyć i zadzieje im się według ich wiary.

Przychodzi czas dla Kajfasza, musi określić się dziś zgodnie z prawem skutku zwrotnego, musi wyrównać się energia z przed 2000 lat, jasno określone stanowisko, czy stanie przeciwko Panu Jezusowi Chrystusowi, czy zrozumie swoją rolę na Ziemi, odpracuje swoje winy z przeszłości i przyjmie PRAWDĘ w Polsce kraju wybranym przez Pana Stworzyciela.

Wszystko, co się dzieje w Polsce w Opolu jest realne i prawdziwe, a wy, każdy z was osobno, musicie się określić, po której stronie stoicie i czy PRAWDĘ do swego serca wpuściliście.

Kto pierwszy zadzwoni dzwonem z góry, aby obudzić drzemiące duchy, które z lenistwa oglądają telewizję.

Kto pierwszy uwierzy lub zaryzykuje, aby w przyszłości zebrać największe laury.

Uzdrowiciel Egzorcysta Elżbieta Gas

Król wielkiej materii 162. OWB Elżbieta Gas
 Oceń wpis
   

Król wielkiej materii

 

162.

 

Król całej Ziemi, król wielkiej materii!!!

Ludzie!!! Czy wiecie, że jest wśród was na Ziemi?!

Ludzie, wy wysłannika, Część Pana Stworzyciela, Pana Jezusa Chrystusa jesteście bez przyjęcia, co wy robicie?

Już tak jesteście martwi duchowo, że nawoływania was do przyjęcia Prawdy pozostają bez skutku, słuchać o Prawdzie jesteście bez chcenia, to wasz obowiązek by zbliżyć się do PRAWDY, przyjąć PRAWDĘ bez ograniczeń, bez żadnych wątpliwości, bez krytyki i komplikacji, jasno i czysto jak na duchy przystało, które schodząc na Ziemię przysięgały służyć Światłu, PANU STWORZYCIELOWI tu w najgęstszej materii.

Wołam do wszystkich duchów obecnych tu; obudzicie się i kierujcie się bezpośrednio do PANA STWORZYCIELA, zostawcie wszystkie dziwne organizacje, religie i sekty, zostawcie wszystkie cuda wymyślone przez rozumowych ludzi, którzy działają wbrew prawom PANA STWORZYCIELA, natychmiast zacznijcie żyć zgodnie z KONSTYTUCJĄ ze ŚWIATŁA, to jest prawo obowiązujące na Ziemi, dane przez Pana Stworzyciela w nowe KRÓLESTWO CZYSTOŚCI i TRÓJJEDYNOŚCI, obowiązuje na Ziemi od 7 września 2007 roku.

Czy wiecie, że żyjecie już w nowym KRÓLESTWIE CZYSTOŚCI i TRÓJJEDYNOŚCI?

Tu królem jest PAN JEZUS CHRYSTUS, król wielkiej materii, który przyszedł na Ziemię zakończyć sąd ostateczny i budować odblask Królestwa Bożego tu na Ziemi.

Przyszedł po raz drugi by was ludzkie duchy poprowadzić do PRAWDY, a Królestwo Jego będzie bez końca.

Duchy ludzkie, gdzie jesteście?

Duchy ludzkie, co robicie?

Dlaczego króla wielkiej materii będącego na Ziemi odrzucacie!?

Czyżby wyłącznie wydarzenia na Ziemi zapowiadane w apokalipsie przez ucznia Jana mogły was obudzić!?

Ludzie będziecie bardzo się wstydzić waszych dzisiejszych zachowań, waszej ślepoty i martwoty.

Zamykacie sobie sami jedyną drogę do Światła, jedyną drogę do PANA STWORZYCIELA, krzyczycie, wyzywacie, dziś, bez zastanawiania się, że to, co robicie, jutro wam samym wyda się głupie, sami będziecie następnie robić wszystko żeby wam wybaczyć, tylko, że jutro może być już za późno i bez możliwości zmiany tej decyzji, wtedy możecie mieć pretensje wyłącznie do siebie, że wszystko przeszło wam koło nosa i upadacie.

To, co dziś wam się wydaje że bez możliwości przyjęcia, to jutro może się okazać bardzo realne i prawdziwe, ale trzeba to przyjąć dziś, bo jutro będzie bez takiej możliwości.

Dlatego wołam do was zanim coś powiecie, zanim coś zrobicie, sto razy się zastanówcie i poczujcie to czy jest to dla was dobre i jakie będą konsekwencje każdego waszego czynu, każdej waszej wypowiedzi i każdej waszej myśli.

Czasami lepiej ugryźć się w język, aby następnie było bez potrzeby żałowania tego co się powiedziało, pomyślało i uczyniło, żeby bez potrzeby było żałowania  tego, co się myśli, mówi i czyni.

Myśli mają moc twórczą, dlatego trzeba zawsze czysto myśleć i zawsze mówić PRAWDĘ.

Człowiek świadomy siebie ducha, to taki, który wie, po co tu zszedł na Ziemię, co ma do zrobienia i gdzie odejdzie po odejściu ducha z ciała.

Świadomy duch praw PANA STWORZYCIELA, trzyma ognisko swoich myśli w czystości, jego mowa jest czysta i jest świadom swoich czystych czynów.

Taki ludzki duch mało mówi, pozostaje bez oceniania i bez obrażania innych, głosi Słowo Pana Stworzyciela, żyje zgodnie z prawami PANA STWORZYCIELA radośnie i szczęśliwie, wysyła uczucia w słowach, w każdej sekundzie będąc na Ziemi.

Pozostaje bez potrzeby zrzeszania się w dziwnych organizacjach, religiach czy sektach, jest sam świadom swojej wewnętrznej pracy duchowej i swojej wiary bezpośrednio do PANA STWORZYCIELA, taki duch ma oparcie w prawach, w ŚWIETLE i całkowicie oddaje się w prowadzenie przez Pana STWORZYCIELA.

MIŁOŚĆ, PAN JEZUS CHRYSTUS, część Pana, jest wśród was, a wy jesteście ślepi na Moc i Siłę uzdrawiającej Miłości duchowej.

Ludzie, to największy dar dla duchów dany przez Pana Stworzyciela na Ziemię.

Zbłądziliście i zeszliście z drogi PRAWDY, jesteście bez poznania praw PANA STWORZYCIELA, to wyłącznie wasza wina.

Rozwój duchowy należy rozpocząć od poznania praw PANA STWORZYCIELA, trzeba aby każdy z osobna doświadczył na swoim ciele i duchu, to, co jest dla was korzystne, powinniście poznać prawa i przyjąć prawdziwe wartości.

Oczyśćcie się z tych brudów wokół was, od kłamstw i fałszu, zmieńcie się na lepsze całkowicie od podstaw, przede wszystkim przyjmijcie odpowiedzialność za swoje ziemskie życie, stańcie się pozytywni energetycznie i duchowo, dajcie się prowadzić przez króla, Pana Jezusa Chrystusa tu, dziś, na Ziemi!!!

Uzdrowiciel Egzorcysta Elżbieta Gas

Ludzkie duchy ludzkim duchom 148. OWB Elżbieta Gas
 Oceń wpis
   

Ludzkie duchy ludzkim duchom

 

 

148.

Ludzkie duchy ludzkim duchom zgotowały ten los, chciwość, żądza władzy, chęć posiadania dużych pieniędzy i majątków ziemskich, pcha do zabijania innych ludzi.

To trzecia wojna światowa, o którą wielcy tego świata zabiegają, uzurpują sobie prawo do decydowania i ingerowania w suwerenne narody i państwa, a to początek interwencji Pana Stworzyciela, bo wy ludzie ziemscy byście się pozabijali nawzajem, aby udowodnić całemu światu, kto tu jest większy i mocniejszy, to ich chore ego, tu ludzie ziemscy bez opiekowania się innymi, wyłącznie ich żądze, od zawsze odkąd duch ludzki zszedł na Ziemię, zawsze umieliście się wyłącznie zabijać i zagarniać to wszystko, co było pod ręką i się spodobało, tym bardziej jak było czyjąś własnością.

Przez rozum, mózg przedni, ciemność wchodzi ze swoimi żądzami, sam ludzki duch jest bez siły by się od ciemności wyzwolić i podążać drogą w kierunku Światła.

Każdego dnia, w każdej godzinie, sekundzie, musicie być czujni i bez dania się ściągnąć do przepaści ciemności, to wasz interes, aby stać się duchowym, tak jak i stać się bogatym we wszystko, co jest potrzebne do rozwijania się duchowego, tu i wyżej na wszystkich poziomach.

Wszystko, co ciemne musicie wypalić ogniem duchowym w waszym rozumie i wokół was, potrzeba na nowo podłączyć się do źródła, stać się nowym człowiekiem ziemskim, wyrażać uczucia w słowach do Pana Stworzyciela, czystym czynem codziennym poprzez pracę duchową, oraz odrzucenie wszystkiego, co przeszkadza wam w rozwoju.

Trzecia wojna światowa, to spełnia się kolejna przepowiednia obecnie na Ziemi.

Bez możliwości aby jeden ziemski duch zniewalał bezprawnie innego ducha, tylko on sam może decydować o sobie, inaczej to gwałt na innych wbrew prawom Pana Stworzyciela, całkowicie sprzeczne z Miłością duchową.

Wy sami musicie zdecydować, dokąd zmierzacie, czy prostą drogą do Pana Stworzyciela, czy będziecie przechodzić coraz większe kłody, aż wpadniecie w przepaść ciemności, a  ponieważ ciemności giną i upadają to wy też zginiecie na zawsze.

Uzdrowiciel Egzorcysta Elżbieta Gas

Martwe życie 129. Objawienia Woli Bożej Elżbieta Gas
 Oceń wpis
   

Martwe życie 

 

 

129.

Martwe życie tu na Ziemi to chłodne nastroje, chłodna miłość, lodowe uczucia, lodowe rozmowy czczone przez ziemskie głowy, rozum lodowy, tak zwany umysł ziemskiego człowieka chłodny wzrok, pozostają zmrożone uczucia, zapukajcie do drzwi takiego lodowego człowieka i poproście o pomoc, z powodu chłodu w tym domu pozostaniecie bez otrzymania pomocy, nawet dobrego słowa, nic, co ciepłe, uczucia brak, więc bez otrzymania go, nawet uśmiech ma lodowy, brr zimno i nic więcej.

Pan Stworzyciel zsyła na Ziemię ogień, aby roztopić te lody, te ciemne duchy, które niczego odczuć już bez możliwości, ale ogień poczują i wszystko możliwe, że w wyniku roztopów się zmienią, pod wpływem mocnych gorących przeżyć, otworzą się i będą żyć zgodnie z Wolą Pana Stworzyciela, zgodnie z prawami Bożymi tu na Ziemi w gęstej materii.

Jak widać ogień jest koniecznie potrzebny.

Wszystkie chłodne rodzinne układy muszą się skończyć, czas na Prawdę, czas na gorące uczucie i logiczne myślenie, rozwój ciebie ducha. 

Czy ktoś na Ziemi pyta; dlaczego tak jest, że jesteście tacy chorzy, że jesteście tacy smutni i zamknięci w złotych klatkach.

Zdaje się wam, że jesteście bogaci i lepsi, to wyłącznie się wam zdaje, bo jak to wszystko stracicie, to będziecie tacy sami jak wszyscy, zobaczycie wtedy, że bogactwo to tylko duch czysty i wolny, to życie zgodne z prawami Pana Stworzyciela, to są prawdziwe wartości, których wy bez poznania, bo jesteście bez chcenia, dlatego musicie wszystko odczuć, abyście zdążyli się zmienić lub poszli w rozkład, jako nieświadome zarodki.

SUKCES dla ziemskiego człowieka, to wolny otwarty duch na prawa Pana Stworzyciela, duch, który doszedł wysoko w rozwoju duchowym do poziomu duchowego, na sam szczyt duchowy, a wy myślicie, że sukces to kolejny zarobiony milion w tym miesiącu, to upadek ducha prosto w bagno.

Oczywistą rzeczą jest, iż dobra materialne są potrzebne, aby wspierać ciebie w procesach duchowych, bez możliwości bogactwa odrzucać, ale koniecznie należy się rozwijać duchowo i korzystać pokornie z suto nakrytego stołu przez Pana Stworzyciela.

Uzdrowiciel Egzorcysta Elżbieta Gas

Paranoja medycyny akademickiej 356.
 Oceń wpis
   

 Paranoja medycyny akademickiej

356.

Paranoja do potęgi, gdy państwo produkuje alkohol, papierosy, trującą żywność i to samo państwo mówi o programach zdrowotnych, tworzy przepisy stanowiące o zdrowiu lub chorobach. Co tu jest kłamstwem, a co PRAWDĄ? Co to ma oznaczać dla tych ziemskich ludzi?

To samo państwo zakazuje i każe za narkotyki, a kawa jest reklamowana i polecana przez medycynę, a zawiera narkotyk - kofeinę, jest również bardzo szkodliwa zdrowotnie.

Poleca się leki i medykamenty, które są bardzo szkodliwe, a przepisują lekarze, aby leczyć choroby ziemskich ludzi, bardziej szkodzą niż leczą. Więc; czy to jest pomoc, czy unicestwianie?

Unicestwianie medykamentami świadome, codziennie, pomału i systematycznie!

Coraz więcej medykamentów bardzo szkodliwych, ponieważ osłabiają system odpornościowy, staje się suplementami diety, są sprzedawane nawet na stacjach benzynowych i hipermarketach, łatwość dostępu dla wielu, bardzo reklamowane w telewizji i w mediach, na każdym kroku, nawet dzieci wiedzą, że są szkodliwe, a jednak przepisy zezwalają na ich sprzedaż, tłumaczą się; że każdy musi wybrać sam, każdy odpowiada za siebie sam.

Można mnożyć przykłady zakazów i nakazów, można mnożyć przykłady paranoi okłamywania duchów ludzkich, gdy chodzi o ich zdrowie, te wszystkie nazwy chorób ziemskich wymyślone rozumowo powodują wiele pomyłek w diagnozach i błędów lekarskich.

Jest w szpitalach psychiatrycznych tysiące osób opętanych i nawiedzonych duchem, lecz medycyna akademicka nie ma o tym pojęcia, więc ich szpikuje się lekami i sterydami w konsekwencji najczęściej tracą te duchy swoje gęsto materialne ciała.

Każdy duch na Ziemi ma takie samo prawo do PRAWDY zapewnione przez Konstytucję ze Światła, a tu tylko kłamstwo popędza kłamstwo, nic więcej powiedzieć się nie da, na taką ilość kłamstw w każdej dziedzinie medycyny akademickiej, wszystko jest tutaj rozumowe, nic z ducha, choć przysięga Hipokratesa mówi o psyche i some, choć ciągle się słyszy, że o duchu nic nie wiadomo, bo go nie można dotknąć i zobaczyć, wszystko ściągnięte tylko do ciała ziemskiego, choć nie od dziś wiadomo; że jak zdrowy duch, to zdrowe ciało.

Wszystko na opak, zamiast pomagać jeszcze bardziej pogrąża, nie mówi się PRAWDY, bo na kłamstwach zarabia się ogromne pieniądze, utrzymuje się ludzkie duchy w niewiedzy i w strachu, już są na stałe do końca ziemskiego życia klientami aptecznymi, bo tak ich fachowcy medycy poinformowali, tak ich skazali na ciągłe chorowanie.

A gdzie etyka lekarska, gdzie PRAWDA o profilaktyce, zdrowym odżywianiu, o oczyszczaniu organizmu, o samoleczeniu i możliwościach samoregeneracji każdej komórki waszego organizmu? Możecie siebie okłamywać, możecie nie chcieć tego widzieć, to wasza sprawa, ale okłamywanie ludzi ziemskich, to już skutki zwrotne tragiczne. Jak wy medycy akademiccy możecie spokojnie spać?

Tak dalece sfałszowano prawo, aby medyka zmusić do wypisywania na receptach dużo leków, całkowicie medycynę naturalną wyeliminować, jako konkurencję, kłamiąc i oszukując na temat prawdziwego uzdrawiania energią płynącą od PANA, tego, od czego ziemski człowiek jest całkowicie zależny, bez energii nie ma życia na Ziemi, bo wszystko jest energią i niezbędna jest równowaga energetyczna, wtedy jest zdrowie.

Nie mówi się Prawdy o cukrzycy, którą głównie wywołują grzyby w trzustce i wątrobie, o nowotworach i podobnych chorobach, zamiast PRAWDY, wydaje się wyrok na tego ziemskiego człowieka, w ciągłym stresie, dużo leków, złe odżywianie i już jest chory ziemski człowiek, jak odłączy się jego od źródła energetycznego, to już zaczyna się pozbawiać ducha pojazdu, czyli gęsto materialnego ciała.

A medycyna akademicka ma same sukcesy, bo aptek coraz więcej, więcej niż sklepów spożywczych, a świadomość ludzi ziemskich coraz mniejsza, bo coraz więcej ludzi odchodzi z powodu błędów medycyny akademickiej.

To dla was ludzie wielkie nieszczęście, iż wy tak biegacie do medyków akademickich, a nie wierzycie sobie, nie wierzycie w doskonałość PANA i doskonałość waszego ziemskiego ciała, Prawda oczywista wyraźnie mówi; zdrowy duch, to zdrowe ciało.

Medycyna akademicka opiera się na szukaniu w genach, odkrywaniu nowych syntetycznych leków, które mają jeszcze więcej skutków ubocznych oraz jeszcze więcej przeciwwskazań, ponieważ coraz więcej ludzi staje się odpornych na działanie leków, to i są coraz mocniejsze, ale odbija się to na waszym zdrowiu, macie jeszcze więcej chorób, które są z powodu brania leków.

Unicestwiają was pomału, ale systematycznie, a wy swoim przyzwoleniem robicie tak jak wam karzą, każde wasze zażywanie leków powoduje w was zatrzymanie oczyszczania z toksyn, blokuje wam nerki i wątrobę, natychmiast oczyszczanie organizmu się zatrzymuje i już macie problem bardzo poważny, hodujecie sobie choroby, które powodują gnicie tych śmieci w organizmie.

Nerki, jako organ oczyszczający najczęściej nie bolą, ale powodują ogromne skutki, same są przyczyną, której nie widać i nie odczuwa się, więc na skutki nie trzeba długo czekać, każde wahanie ciśnienia we krwi, niewydolność nadnerczy, dalsze skutki; to zła praca tarczycy, oczy również, to zła praca nerek i trzustki, okulary to proteza, jak energetycznie wyleczy się nerki i trzustkę natychmiast poprawi się wzrok, ale medycyna akademicka nie mówi wam PRAWDY, więc leczą was latami na choroby, które są skutkami, a skutki można leczyć 100 lat i nie wyleczyć, ponieważ nikt nie chce was wyleczyć, na tym polega kłamstwo medycyny akademickiej, to jest największy interes na świecie, apteki są tego najlepszym przykładem.

Wreszcie zobaczcie i odczujcie to na sobie, jak wyleczycie sobie przyczynę w organizmie, to skutki ustąpią same bez niczyjego udziału, ponieważ wasz organizm ma wszystko, co potrzebne, aby was wyleczyć z tych wszystkich wymyślonych przez medycynę akademicką chorób.

Nie trzeba antybiotyków by wyleczyć przeziębienie, ale medycyna wam natychmiast je serwuje, medycy mówią wam; że bez antybiotyków się nie wyleczycie, to właśnie jest największa bzdura, tak jak można pomidor wyhodować bez nawozów sztucznych i antybiotyków, ten pomidor jest zdrowy i odżywczy dla człowieka, tak człowiek może się wyleczyć bez medykamentów i cieszyć się wspaniałym zdrowiem, do późnego wieku starczego w pełnej sprawności ciała ziemskiego i umysłu oraz być duchowym.

Nie potrzebne są żadne szczepienia dla dziecka, które się rodzi, ani żadne leki, jest jemu potrzebne mleko matki, aby zdobywał naturalną odporność i był zdrowy, bardzo prawidłowe odżywianie, czysta woda, nie z plastików tak zwana mineralna, tylko najlepsza - osmotyczna, również czyste powietrze, nieskażone chemikaliami syntetycznymi, farbami z nowych mebli i ubranek oraz wymalowanych ścian, aż dziwi, iż ten noworodek w takich toksynach w ogóle przeżywa.

Jest wiele takich sytuacji, gdzie ludzie powodujecie sami, słuchając innych, swoje choroby i nie dziwcie się, że was oszukują, bo wy oszukujecie innych i ta cała karuzela kłamstw napędzana przez was działa, dlatego dla was to skutek zwrotny waszych działań w stosunku do innych, nie liczą się pieniądze, ale zdrowie wasze i innych, to, co jest dobre dla was, dobre jest dla innych, to, co jest złe dla was, jest złe dla innych.

Czyńcie tylko to, co jest korzystne dla was i dajcie innym tylko to, co jest dla innych korzystne, a zmieni się wasze ziemskie życie na lepsze, wtedy będziecie zdrowi i szczęśliwi.

PRAWDA musi przebić się przez tą fałszywą i kłamliwą medycynę akademicką.

Uzdrowiciel Egzorcysta Elżbieta Gas
Komentarze (0)
Autorytet moralny 353.
 Oceń wpis
   

 Autorytet moralny

353.

Autorytet moralny świeci przykładnym życiem w prawach PANA wszystkim ziemskim duchom tu na Ziemi, zawsze jest czysty moralnie i czysty, jest świadomym duchem w stworzeniu, wie skąd przyszedł na Ziemię, jaką ma misję do wypełnienia i dokąd odejdzie po opuszczeniu ciała ziemskiego, nie ma chwil słabości i nie usprawiedliwia siebie, że jest tylko człowiekiem.

Autorytet moralny, to nie jest grupa ludzi żyjących w izolacji, zamkniętych i stroniących od ludzi, lecz ludzie duchowi żyjący pomiędzy ludźmi, aby pokazać im jak żyć, aby nie błądzić rozumowo, martwo w stworzeniu, ale są wzorem życia duchowego, nie mylić z duchownymi, bo to nie ma nic wspólnego, pokazują jak stosować i przestrzegać prawa PANA w codziennym życiu, są zawsze i wszędzie duchowymi nauczycielami, uczą jak korzystać w prawach z suto nakrytego stołu przez Pana, jak kierować się tylko intuicją, ponieważ rozum jest przyporządkowany duchowi zawsze we wszystkim, nawet w logicznym myśleniu.

Jak podążać drogą do Światła, nie bać się odejścia ducha z ciała ziemskiego, być całkowicie świadomym procesów energetycznych w stworzeniu, poznać zależności energetyczne, ponieważ kościelni nauczyli was tylko stresu i strachu, to należy koniecznie tego się pozbyć, bo to nic dobrego dla was nie wróży, tylko całkowite zatracenie.

Każdy autorytet moralny nie ma nałogów, nawyków i słabości, jest świadom praw PANA, wie, że to, co daje ludzkim duchom z Miłości duchowej, to do niego spotęgowane wraca, nie ocenia nikogo i nie krytykuje, nie obmawia, mówi zawsze tylko Prawdę, zawsze korzystną dla innych i dla niego.

Ma szacunek do innych ludzi ziemskich, bo szanuje siebie.

Autorytetu moralnego nie da się mianować, nie jest w stanie żaden ludzki duch na podstawie jakichkolwiek ziemskich papierków autorytetem legitymować się, autorytet moralny trzeba sobie w rozwoju siebie ducha wypracować i duch każdy to odczuje, jak będzie się kierował uczuciem, to doskonale będzie wiedział.

 Uzdrowiciel Egzorcysta Elżbieta Gas
Komentarze (0)
Palone na stosach kościelnych 308.
 Oceń wpis
   
Palone na stosach kościelnych
308.

Palone jako czarownice na stosach przez kościół i ich popleczników, to całkowite eliminowanie kobiet głoszących PRAWDĘ, stojących w obronie PRAWDY, uzdrawiających energią Miłości duchowej od PANA, mających dar uzdrawiania.

Kobiety uzdrowicielki były na wsiach konkurencją dla kościoła i kapłanów, dlatego były bardzo skutecznie mordowane w imię PANA.

Kobiety bardziej wrażliwe i rozwijające się duchowo odbierały objawienia i obrazy przekazywały ludziom na wsiach i małych miasteczkach, było to bardzo niewygodne dla kościoła i religii, więc je oskarżano o herezje, torturowano, aby przyznały się do winy, sądzono przez sądy kościelne, wydawano wyrok skazując je jako czarownice, skazując na wyjście ducha z ciała poprzez spalenie na stosie i na oczach społeczności lokalnej ten wyrok był wykonywany.

Kościół skazywał te kobiety na męczarnię w ogniu, nikt się nie mógł sprzeciwić, ponieważ kościoły w tym czasie były u steru władzy, zresztą są do dziś przy władzy.

Kapłani, kościelni i religie nigdy nie służyli na Ziemi w żaden sposób PANU, od zawsze pili, bawili się, prowadzili i prowadzą rozpustny i perwersyjny tryb życia na Ziemi, niezgodny z prawami PANA, siedmioma  prawami i trzema prawami zawartymi w krzyżu PRAWDY.

Nigdy nie służyli PANU, tylko służyli i współpracowali z Lucyferem i ciemnościami, ciemnocie rozumowej, będąc przy władzy robią co im się podoba, gromadząc ogromne majątki, wyszli poza prawa ziemskie, wyzuci z czystości, stoją u bramy rozkładu, aby dokonało się ostateczne rozliczenie, za wszystko co złego uczynili na Ziemi.

Skutki zwrotne za te wszystkie złe czyny, muszą się na każdym z osobna i wszystkich razem przejawić już dziś, ciemnej siły już nie mają, oparcie w ciemności już się zamknęło na zawsze, więc ciemna ich tarcza już się spaliła, a zapłata za ich ciemne czyny, które wytworzyli wypali na ich duchu wszystkie ciemności, wrócą do góry jako nieświadome zarodki.

Tysiące lat ciemnoty kościelnych i ich sług na zawsze się kończy, nigdy już na Ziemi nie będzie możliwości przejawienia się ciemności, religii, kościołów i organizacji w tak negatywnej formie jak dziś są.

Nie przyjęcie na Ziemi przez religie i kościoły części Pana, Jezusa Chrystusa, czczenie morderstwa sprzed 2000 lat, inkwizycja, wojny w imię PANA, zagrabianie mienia i wszystkich kłamstw stawia kościoły i religie poniżej piekła przez nich wymyślonego na Ziemi by straszyć nim duchy ludzkie.

Te wszystkie haniebne czyny religii i kościoła spowodowały ściągnięcie skutków zwrotnych nad Ziemię, dokonuje się już rozliczenie nieuchronne, aby nigdy już nikt nikogo nie wprowadzał w błąd, a sam prowadził rozpustne i hulaszcze życie.

Kościelni i religie czują się bardzo pewnie, lecz nic ich już nie chroni, zaskoczenie będzie ich bardzo wielkie jak mocno i głęboko upadną na Ziemi, upadek to skutek zwrotny oszukiwania przez tysiąclecia wszystkich, jak również zamordowania części Pana Jezusa Chrystusa Nazarejczyka.

Elżbieta Gas
Komentarze (0)
Mord czcicie 291.
 Oceń wpis
   

 Mord czcicie

291.

Mord czcicie i katolikami się nazywacie, hołdujecie cierpieniu i rozwój rozumu ponad wszystko wynosicie, mord czcicie, a o Jezusie Chrystusie, nic nie wiecie, martwotę czcicie i ziemskie zakłamanie czcicie.

PAN was wzywa do przebudzenia, żywiołami zmusza was do myślenia, a w was nic nie ma, żadnego uczucia, pustka w was, wyglądacie jak pusty futerał bez instrumentu.

Tak jak żyjecie tak odejdziecie, żyjecie bez wiary w Pana, to czeka was lej rozkładu, a ten którego wiara jest przekonaniem i życiem w prawach PANA, czeka dom, poziom duchowy.

Raz w tygodniu do klech biegniecie i dajecie im pieniądze by nabyć sobie spokój, za te pieniądze prowadzą was prosto do bram piekieł, sami idąc na czele, już się powinni bać konsekwencji jakie poniosą za swoje czyny, a wy za swoją głupotę.

Kłamiecie swoim wyglądem, kłamiecie w słowach, kłamiecie modląc się do PANA, to co czynicie to dostaniecie, jesteście okłamywani i oszukiwani, bo sami kłamiecie i oszukujecie.

Imię Jezusa Chrystusa wzywacie co chwilę, lecz tylko po prośbie lub gdy coś żądacie, nie umiecie szanować Pana, więc nie potraficie rozpoznać PRAWDY, MIŁOŚCI w osobie część Pana, części PANA obecnie na Ziemi w kraju wybranym w Polsce, w Opolu.

Mord z przed 2000 lat czcicie, a część Pana będącego na Ziemi nie widzicie, nie chcecie nawet słyszeć, bo wam PRAWDA nie pasuje, więc żywioły wam wskażą właściwą drogę, kto jeszcze wejdzie na drogę do PRAWDY, do MIŁOŚCI BOŻEJ, ten może zdąży zawrócić z drogi do leja rozkładu, przy dużym wysiłku z jego strony.

Cierpienia jakie was czekają, cierpienia ducha, będą was budzić, musicie poznać wszystkie zależności i na tym wybudować wiarę z przekonania.

Stoicie w miejscu, drepczecie nie idziecie, nie rozwijacie się duchowo, to się cofacie, nie wiecie w co macie uwierzyć, co macie zrobić, bo nie kierujecie się uczuciami, nie kierujecie się intuicją, podpowiedziami z wnętrza, tylko kierujecie się rozumem, który udaje ducha i wciąż się ogranicza do miliona wątpliwości w ciągu jednej minuty, a duch jest spokojny i ma spokojną przyszłość według swojej wiary z przekonania, morderstwo nie może być drogowskazem do PRAWDY, drogowskazem może być tylko Słowo, Jezus Chrystus, który jest na Ziemi tu i teraz, 2000 lat już mija, czas dla was na rozwój i zmianę wewnętrzną też mija, nie oszukujcie i nie usprawiedliwiajcie siebie, że to globalne ocieplenie.

Mordujecie będziecie mordowani, kłamiecie będziecie okłamywani, cierpienie czcicie, sami będziecie cierpieć, duch będzie jęczał z bólu z powodu braku Prawdy, z powodu braku Słowa, braku wiary z przekonania, braku światłych wartości.

Będziecie cierpieć z powodu ciemności w waszych wnętrzach i bagna.

Ciemnota w was się przelała uszami, wypływa przez czubek głowy, wynik bardzo negatywny, to ocena ze ŚWIATŁA, wasze złe cechy tak się wzmocniły, że wyszło samo zło,  dobra w was brak, mordercy nigdy nie nauczą was szacunku do życia.

 Elżbieta Gas
Komentarze (0)
Wyrocznia dla Ziemi 288.
 Oceń wpis
   

 Wyrocznia dla Ziemi

288.

Tam, gdzie ciemna skóra ciała ziemskiego ducha, tam całkowita posucha, będą odchodzić z głodu, nie przyjęli strawy duchowej, duchy ciemne jak skóra ich ciemna, nie przypadkowo trafili na ciemny ląd, na trudniejsze warunki, dociskani żywiołami, bo ich duch zamroczony szamańskimi urokami, mieli szansę odnaleźć część Pana jak wszyscy, wyjść z zamroczenia szamańskiego nie chcieli, żywioły wzmocnione doprowadzą duchy do leja rozkładu.

Żółta rasa i aborygeni, zapomnieli po co przyszli na Ziemię, zostaną wypaleni w buszu, trzęsienia ziemi i wulkany, za nimi tsunami wyczyści resztę, wszystko zaplanowane w skutkach zwrotnych.

Przyczyna i skutki zwrotne, pomimo wzmożonej pracy żywiołów na całek kuli ziemskiej, wy się nie budzicie, choć skutki ich odczuwacie na sobie, żywioły wzywają was do duchowego przebudzenia z letargu rozumowego, niewłaściwie czynicie samą mową, cały czas bluźnicie i nic z sobą nie robicie, tylko dalej biadolicie i narzekacie, swój rozum pielęgnujecie, im bardziej was żywioły budzą, tym bardziej biadolicie i narzekacie, rozum kształcicie, a ducha zamykacie, przyczyna leży w was samych, w waszym chceniu i w waszym czynieniu.

Azja; duże zniszczenia niewiele zostanie, za życie w pogaństwie, wojny, ingerencje w inne państwa jak Rosja czyni i ciemiężenie innych narodów, byli wysoko, a upadli bardzo nisko, poszli w materię, za mordowanie Słowa, za hołdowanie bożkom i figurom, za puste życie na Ziemi bez ducha, pieli się w górę i upadli, klasztory i świątynie, które odwróciły się do ciemności, brak służenia Stworzycielowi.

Ameryka i Kanada; miały być miodem płynące, a jest tylko rozpusta i bezwartościowe życie na Ziemi, odejście od praw PANA na rzecz różnych religii, na rzecz rozumu, leniwe martwe ziemskie życie bez ducha.

Interwencja w wielu państwach, kontrolowanie wpływów suwerennych państw, za rozboje i pijatyki, za wolność seksualną zezwalającą na zwyrodnienia seksualne i dewiacje, blokowanie duchów poprzez kłamstwa, żądze władzy i pieniędzy, jako mocarstwa przestaną istnieć.

Kataklizmy już pustoszą Amerykę od dawna, nie mówi się wam o tym PRAWDY.

Australia; nie mają spokoju od zawsze, a teraz woda, ogień i susze, szarańcza, choroby, zaraza, głód, na końcu ten ląd się oczyści wodą.

Europa; całkowicie zmieni wygląd, jedne kraje zostaną zatopione inne zostaną odsłonięte, zatopiona Anglia i Irlandia, całkowicie Niemcy, Francja okrojona, Portugalia zostanie wyspą, Hiszpania też wyspa, Włochy o połowę mniejsze, Polska najmniej ucierpi w wydarzeniach, ale i tak od strony zachodniej i od strony morza wejdzie woda 100km w głąb lądu.

Niemcy; za wojnę, za wykorzystanie siły ze Światła na mordowanie innych, jako naród wybrany na rozpoczęcie sądu ostatecznego na Ziemi, a poszli w komercję i dobra materialne, za zamordowanie, części PANA, Woli Bożej na Ziemi, całkowicie zostaną zatopieni, skutki zwrotne na tym narodzie niemieckim się przejawiają, tak samo jak i na narodzie izraelskim za zamordowanie część Pana, Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, całkowite wyniszczenie, aby nigdy duchy na Ziemi nie skalały się takim czynem, muszą odejść te duchy do góry jako nieświadome zarodki, obojętnie, gdzie te duchy będą, zostaną doprowadzeni do leja rozkładu, nie ma już dla nich ratunku.

Szykujcie się duchy do całkowitego rozliczenia.

Meksyk; będzie miał taki meksyk, że ta garstka ludzi, która tam pozostanie natychmiast podporządkują się prawom PANA i PANU, ślepa wiara, picie i hulaszcze życie w całym bycie to spowodowało.

Atlantyda; zostanie odsłonięta na nowo, aby można było budować nowe życie.

Duchy ludzkie, którzy pozostaną po wydarzeniach rozpoczną w Polsce budowę Królestwa Tysiącletniego, wszystko wokół zamku w Złotej Osadzie, obowiązywać będzie język polski bardzo uproszczony na całej Ziemi, wszyscy ci, którzy pozostaną, a nie będą chcieli się podporządkować prawom PANA, wysłannikowi Pana Jezusowi Chrystusowi, czeka ich rozkład.

Jezus Chrystusczeka na was duchy w Opolu, w Polsce, przybywajcie, aby rozpocząć budowę Królestwa Czystości i Trójjedyności na dobre, czas upływa, a wy musicie zrozumieć; iż innej drogi nie ma, tylko poprzez rozwój duchowy lub do leja rozkładu, który was wciąga i ujrzycie napis; koniec bytu waszego.

 Elżbieta Gas
Komentarze (0)
Wyrocznia dla Polski 287.
 Oceń wpis
   

 Wyrocznia dla Polski

287.

Polska kraj wybrany, całkowicie zakopany pod Ziemią, jak krety ryją duchy ludzkie pod sobą, ciągle na nowo, rozumowo nie przyjęli Słowo, Jezusa Chrystusa.

Wydarzenia wszędzie bardzo narastają precyzyjnie w ciemności i ciemnotę uderzają, godzina wybija ostateczna, wszystko na raz uderzy w dużym zaskoczeniu wszystkich duchów, kompletnie nieprzygotowani, będą leżeć ciała martwe całymi stertami nikt nie będzie zakopywał, zaraza i głód, choroby precyzyjnie przy osłabionym systemie odpornościowym uderzą we wszystkich, ludzie w cierpieniach odchodzić będą z ciała ziemskiego na ulicach i na zgliszczach po przejściu żywiołów, leżące duchy krzyczeć będą z bólu, mózg rozsadza, a czaszka pęka, zobaczycie, że wszystko co macie nic nie będzie znaczyło, będziecie tylko prosić, aby was od tego bólu uwolnić.

Żywioł przychodzi znienacka, ale trafia precyzyjnie w samo sedno, duch czysty jest bezpieczny i spokojny, ciemny duch ze strachu wykona wszystko, co rozum jemu rozkaże i upadnie razem z rozumem, woda wleje się wszędzie, nie uciekniecie od wody, ogień was dopali, aby duch miał pieczęć czasu jaki nastał dla was ciemnych i niedowiarków, będziecie prosić o litość, ale nikt wam jej nie udzieli.

Był dla was czas na zastanowienie i na refleksję, teraz armia PANA żywioły przywoła was do porządku i do pokory przed Panem.

Wasze twarze będą brzydkie i pomarszczone, mocno opuchnięte, zatrujecie się własnym smrodem, a duch odejdzie czysty i nieświadomy tego, co przeżyje wasza świadomość i skona, wtedy rozpoczną pracę w nowym Królestwie czyste duchy ludzkie, służące PANU całym bytem tu i teraz.

Kanałami będzie płynęła krew, ludzkie duchy będą się nawzajem zabijać, wariacje bardzo się już wzmagają i siłę dostają, aby wyżyć się do końca, rozliczenie ostateczne.

Jedne lądy wyjdą na powierzchnie, a inne zostaną zatopione, aby oczyszczenie było radykalne, nie wychodźcie z domu, bo zaraza was dotknie, obsunięcia ziemi z powodu opadów będą bardzo zwielokrotnione, góry zapadną się pod ziemię, a w innych miejscach zostanie ziemia wyniesiona do góry, wszystko się pomiesza, nawet dzień z nocą, dla was będzie to ratunek, zaskoczenie wielkie, wszędzie żywioły czyszczą z ciemności.

Będziecie tak zaskoczeni, że niczego ze sobą nie weźmiecie, tak wyjdziecie jak będziecie stali, będziecie się cieszyli, że żyjecie, choć zginie wasza rodzina ziemska, wtedy zrozumiecie, że oni są dla was bez znaczenia, bo to dla was obce duchy.

Nie będziecie się poświęcać nikomu, będziecie w Miłości duchowej pomagali sobie nawzajem, wyrównując energetycznie.

Wszystko, co nie w prawach upadnie na zawsze, wszystkie instytucje, które szabrują bezprawnie przestaną istnieć z dnia na dzień, odbudujecie wszystko na nowo zgodnie z Wolą Bożą w prawach.

Zapomnicie na zawsze co to jest zło, nigdy nie będziecie chcieli do tego zła wracać, sami zrozumiecie i docenicie Światłe wartości.

Huragany, tornada, woda, ogień, trzęsienia ziemi i wulkany, lawa lejąca się po zboczach, Ziemia od was odetchnie i oczyści się na zawsze.

Siła kataklizmów będzie tak duża, że zrozumiecie gdzie jest wasze miejsce i co macie czynić, aby być czystym i duchowym.

Ból, przerażenie, zaskoczenie, tak ogromne że sami pojmiecie swój błąd i będziecie chcieli go naprawić.

PAN na czas kataklizmów odwróci twarz, bo Miłość musi być wymagająca i sprawiedliwa, bo inaczej tworzy się anarchia i rozpusta, to co ludzkie duchy stworzyliście na Ziemi.

Będziecie wszystkie krzyże - znaki Szatana, które są na wszystkich kościołach i w waszych domach, sami zrzucać i zakopywać głęboko do ziemi.

I choć dziś wasz rozum wam podpowiada, że to bzdury, to jutro zobaczycie jak żywioły uprzykrzą wam wasze wygodne ziemskie życie, aż do ostatecznego uderzenia w wasze dobra materialne, aby duch to zrozumiał, a wasz rozum wreszcie przyjął, że jedyny ratunek dla każdego będącego dziś na Ziemi, to rozwój duchowy.

Skończyło się was proszenie, skończyły się żarty, skończył się dla was czas przeznaczony na rozwój duchowy, to wszystko co dzieje się wokół was dziś, jest naprawdę i wy tego musicie doświadczyć na sobie, tych wszystkich kataklizmów, wszystko musicie stracić, aby zrozumieć, co dla was jest ważne i bezcenne.

A teraz duchy; dzieje się z WOLI BOŻEJ!

Elżbieta Gas
Komentarze (0)
1 | 2 |