Będziecie wariować 189. Objawienia Woli Bożej Elżbieta Gas
 Oceń wpis
   

 

 

 

Będziecie wariować  

 

 

189.

Będziecie wariować, nacisk Światła jest tak duży, że mało przygotowane energetycznie ciało ziemskie może bardzo chorować, natomiast energetyczne ciśnienie wyciskające na siłę ciemności będzie powodowało w waszym umyśle, w waszym mózgu tak mocne reakcje, że wy sami bez możliwości będziecie tego opanować, będzie wam wypalało ciemne myśli, będzie wam rozsadzało wasz rozum i choć będziecie się wtedy chcieli zmienić, to czas wasz mógł już upłynąć bezpowrotnie, wybraliście wcześniej i to jest konsekwencja waszych decyzji, waszych ciemnych działań.

Jak byście się wewnętrznie otworzyli i przyjęli PRAWDĘ w wasze życie, wtedy wasze życie byłoby radosne i szczęśliwe, bylibyście zdrowi i moglibyście  mieć powodzenie we wszystkim pozytywnym, co czynicie.

Ramy i prawa ciemności są bardzo zawężone i zagmatwane, a wy ludzie ziemscy daliście się ułożyć w te zawężone ramy i już widzicie wszystko w prawach ciemności, jesteście bez potrafienia patrzeć i działać szeroko, jasno i prosto według praw PANA STWORZYCIELA.

Boicie się, że zostaniecie wyciągnięci z tych ciemnych ram, jesteście bez wiedzy że to z własnej winy, że sami swoimi decyzjami, spowodowaliście to, że stoicie u ciemnego na podwórku i służycie ciemnemu, to ciemni was ograniczają.

Służąc PANU Stworzycielowi jesteście bez żadnych ram, ani ograniczeń, od was zależy jak szeroko będziecie się rozwijać.

Ludzie musicie walczyć o siebie ducha i rozwijać się duchowo, zamiast zabawiać się wesoło, bo czas wasz mija bezpowrotnie, ogarnęło was lenistwo duchowe, a to jest zło największe dla ducha.

Duch jest bez wyjścia, jeżeli rozum szuka tylko zabawy i wygód, to tu korzystały ciemności i zamykały, ducha blokadami, wtedy rozum wasz we wszystko wątpił, a duch walczy, lecz rozumowe blokady bez pozwalania duchowi się przejawić do świadomości dziennej, przez powłokę kłamstw, obłudy i ciemnych energii.

To wy zamiast się bawić świetnie, musicie szukać PRAWDY i rozwijać się duchowo, wyprostować swoją drogę, to wy ziemskie duchy odeszliście od przestrzegania praw PANA STWORZYCIELA, sami dobrowolnie, tak jak kiedyś odeszli Atlanci od przestrzegania praw PANA STWORZYCIELA i dlatego Atlantyda została zatopiona, choć cywilizacja była bardziej rozwinięta niż dziś na Ziemi, ludzie mieszkający na Atlantydzie wybrali zamiast rozwoju duchowego majątki i dobra materialne, tak samo jak dziś ludzie na Ziemi. 

Atlanci za brak rozwoju duchowego i odejście od praw PANA STWORZYCIELA ściągnęli na siebie skutki zwrotne, a dziś ziemscy ludzie noszą pierścień narodu, który ma wypaloną ogniem Bożym pieczęć klątwy czyli skutków zwrotnych.

Siła płynąca od Pana Stworzyciela jest tak duża, że Prawda przejawia się wszędzie, duchy ludzkie dostają siłę do tego by mocą ducha w sobie zniszczyć ciemnotę, aby iść już na Ziemi jak przystało na ducha ludzkiego drogą PRAWDY.

Uzdrowiciel Egzorcysta Elżbieta Gas

Wszystko przed wami 188. Objawienia Woli Bożej Elżbieta Gas
 Oceń wpis
   

 

Wszystko przed wami

 

 

188.

Wszystko przed wami, najgorszy scenariusz, jaki możecie sobie wyobrazić, apogeum nieszczęść, chorób, głód, kataklizmy, wariactwa, ciemności wyżyją się do końca, to są skutki zwrotne waszego myślenia, mówienia, waszych czynów ostateczne i pomyśleć; że jeszcze wczoraj mieliście szanse wszystko sobie odczynić, bardzo złagodzić wszystko, zostać w nowym Królestwie i dążyć swoimi czystymi myślami, słowami i czynami do służenia PANU  STWORZYCIELOWI tu w najgęstszej materii, a po pozostawieniu gęsto materialnego ciała powrotu ducha do domu, do poziomu duchowego.

A wy bez chcenia pracować ze sobą, tylko śmiejecie się i wyszydzacie, wysyłacie do psychiatryka część Pana Stworzyciela i jego uczniów, zamiast się zastanowić i logicznie pomyśleć, natychmiast kierować się na drogę PRAWDY.

Przestrzeganie praw PANA STWORZYCIELA na Ziemi jest waszym obowiązkiem, poza waszym wyborem w tym przypadku, wyborem dla was było pójść za Panem JEZUSEM CHRYSTUSEM lub nie, każdy miał swoje pięć minut jak został doprowadzony, co umożliwiało jemu 100% rozwijanie ducha i pozostanie w nowym Królestwie, oraz budowanie od podstaw KRÓLESTWA CZYSTOŚCI i TRÓJJEDYNOŚCI na Ziemi.

Innej drogi dla was BRAK, bo to droga w zatracenie całkowite, każdy, kto dotarł na spotkanie z Panem Jezusem Chrystusem miał się obudzić duchowo, bo rozumowo mógł się tylko zatracić, bez możliwości służalczo jak w ślepej wierze w kościołach służyć PANU STWORZYCIELOWI, można poprzez uczucia, intuicję i przekonanie do tego, co się czyni, inaczej to powrót do starego, każdy duch służący PANU STWORZYCIELOWI musi być samodzielny, odczuwający, kierujący się intuicją i podpowiedziami z wnętrza swojego, z ducha, konieczna jest inicjatywa i samodzielność, bo nawet bierne czekanie to już jest cofanie się, to upadek, tu trzeba nauczyć się samodzielnie działać w czystości.

Każdy miał szansę odczynienia w bezpośrednim kontakcie lub poprzez Internet tak dziś popularny, ale wy ludzie ziemscy jesteście zawężeni do swoich problemów, rozum to zły doradca, bo rozum jest bez możliwości zrozumienia uczuć, uczucia są tak subtelną energią, iż rozum przyziemny, zupełnie brak możliwości zrozumienia, w żaden sposób pojąć, ponieważ uczuć bez możliwości dotknąć, uczucia można przeżyć lub odczuć, a rozum mózg pojmuje wyłącznie to, co można namacalnie dotknąć lub zobaczyć ziemskim okiem, dlatego rozumowcy ściągnęli wszystko do ziemi.

A uczucia są formą energetyczną, która się potrafi unosić wysoko, co jest zupełnie mało zrozumiałe dla ludzi rozumu i rozwijających sobie mózg zwany umysłem.

Trudno zrozumieć komuś, kto się trzyma kurczowo ziemi, majątków i pieniędzy, kogoś, kto się kieruje Miłością duchową, ma skrzydła duchowe i unosi się wysoko w przestrzeń duchową, bo rozumowcy chcą potwierdzenia ziemskiego, dysponują tylko martwotą duchową i tym co namacalne.

Tutaj w wydarzeniach, na które wszyscy czekają świadomi czy nie, mogą przeżyć ci, którzy będą się kierować uczuciem, a nie rozumem.

Rozum zaprowadzi was prosto do głębokiego grobu jak wasza wiara głęboka.

PRAWDA w swej prostocie i czystości was oślepia, więc ubieracie ciemne okulary, ale PRAWDA musi was obudzić choćby na chwilkę, a że bez chcenia jesteście dobrowolnie sami, to zostaniecie wstrząśnięci i to bardzo mocno, im bardziej jesteście ciemni tym bardziej będziecie przytłaczani do Ziemi, ale to są wasze skutki zwrotne waszych działań, brak już odwrotu, decyzję podjęliście i skoczyliście w przepaść.

Dzwońcie i proście wtedy gdy podejmiecie właściwe decyzje o zmianie siebie, bo inaczej to strata czasu, bez chcenia jesteście dziś słuchać, to jutro brak będzie już dla was czasu, wasza szansa została przez was zaprzepaszczona, musicie swoją karmę przeżyć na sobie.

Teraz już czas na wydarzenia na Ziemi, wszystko to, co PAN STWORZYCIEL zapowiadał wam od 2000 lat, tak jak sobie pościeliliście tak się wyśpicie!

Duch odejdzie z ciała, ale już bez świadomości siebie samego, odejdzie, jako zarodek duchowy, musi wrócić tam skąd przyszedł, aby móc ponownie inkarnować na Ziemię, ale już, jako czysty duch, bez pamięci duchowej, całą wiedzę ducha będzie budował na Ziemi poprzez nowe duchowe doświadczenia.

Wasze ciało ziemskie pójdzie w rozkład do ziemi, wejdziecie w nowe ciało, nowa świadomość pozwoli  być duchowym na Ziemi, zgodnie z planem Pana Stworzyciela. 

Uzdrowiciel Egzorcysta Elżbieta Gas

Budujemy duchowość 187. Objawienia Woli Bożej Elżbieta Gas
 Oceń wpis
   

 

Budujemy duchowość  

 

 

187.

Budujemy duchowość, nowe Tysiącletnie Królestwo, a wy ludzie ziemscy, gdzie będziecie, czy zastanawialiście się, choć raz, gdzie jesteście, kim naprawdę jesteście i co tu na Ziemi robicie?

Czy wy zdążycie się zmienić?

Bo dziś 13% ludzi na Ziemi rokuje nadzieje na zmianę i pozostanie w nowym Królestwie Tysiącletnim, czy zdążycie uwierzyć, że Pan Jezus Chrystus jest jak najbardziej prawdziwy, najprawdziwszy na Ziemi, część PANA STWORZYCIELA, zszedł w najgęstszą materię, aby was ziemscy ludzie poprowadzić w nowe Królestwo Tysiącletnie lub do leja rozkładu, to od was zależy gdzie chcecie iść, sami prosiliście o przyjście Pana Jezusa Chrystusa, sami prosiliście o nowe Królestwo, które na Ziemi ma być bez końca, część Pana Stworzyciela przyszedł rozliczyć żywych i umarłych duchowo, przecież wiecie o przepowiedniach.

Sami ludzie ziemscy swoim rozumem wypaczyliście prawa PANA STWORZYCIELA, wymyśliliście różne fałszywe cuda, dlatego wasz rozum jest już bez możliwości przyjęcia PRAWD oczywistych, trudno wam zrozumieć wszystko, co jest proste i do wytłumaczenia, uważacie, że za proste, wasze usta ciągle kłamią, bo już jesteście bez możliwości zapanować nad tym, co myślicie i co mówicie, czyny wasze są dziwne i mało zrozumiałe, bo opieracie się o swój ciemny rozum.

Coraz więcej wydarzeń na Ziemi, a wy wyszukujecie ciemnych usprawiedliwień, dajecie się okłamywać, bo wam tak jest wygodnie i bez potrzeby przez was się wysilać, aby eliminować swoje słabości i dziwne nawyki, które stały się nałogami, w waszym mniemaniu trudnymi do przepracowania.

Będziecie krzyczeć mocno i głośno, będziecie się kłócić, że was zmuszano, powiecie że byliście bez takiej wiedzy, bo wszyscy tak mówią i robią, to wy też tak samo robicie, brak wytłumaczenia dla takiego działania, bo czy ktoś was skuwał w kajdany, was prowadził na siłę, nie, to wy sami z własnej woli podejmujecie decyzję i poniesiecie jej konsekwencje,  swoich decyzji, nic więcej.

Ludzie brak przez was wyciągania wniosków z doświadczeń.

Dziś ludzie czekacie na wydarzenia i zobaczycie, co się z wami stanie, jak pozostaniecie bez zrozumienia i przyjęcia Prawdy, jak pozostaniecie bez rozwoju duchowego i tak musicie trafić do bramy, jaką jest na Ziemi Pan Jezus Chrystus.

Czy ktoś będzie was wspominał, nie, bo ciemni i ciemności muszą ostatecznie się zatracić, aby już było  bez powrotu do królowania rozumu.

My budujemy z Panem Jezusem Chrystusem nowe Królestwo, a wy, czy możecie powiedzieć gdzie będziecie?

Uzdrowiciel Egzorcysta Elżbieta Gas

Jesteście na skraju wydarzeń 186. OWB Elżbieta Gas
 Oceń wpis
   

 

Jesteście na skraju wydarzeń

 

 

186.

Jesteście na skraju wydarzeń, wszystko, co się wokół przejawia, pokazuje ostatnie chwile, jakie dzielą was od gęsto materialnych procesów, tak zwanych kataklizmów.

Przepaść dzieli was od ziemskich duchów, którzy są bez chcenia widzieć zmian w sobie, chcą pozostać tacy jacy są, chcą, aby ich prosić o wszystko, tak, aby PAN  STWORZYCIEL natychmiast spełniał życzenia wszystkich duchów na Ziemi, ale to są ich życzenia bez możliwości spełnienia, ponieważ to wy musicie przestrzegać praw danych przez Pana Stworzyciela ludzkim duchom, to wy macie się wysilać, to wy macie się podporządkować PANU STWORZYCIELOWI na Ziemi.

To już koniec energetycznych procesów, czekacie już na przejawienie się w gęstej materii, wszystko rozsypie się w pył, czas na refleksję waszą się kończy, a wy wciąż myślicie, ale pozostajecie bez uczynienia czegokolwiek właściwego aby się zmienić pozytywnie, u was brak odczuwania, bez rejestracji zmian energetycznych, a wszystko krzyczy dookoła; wydarzenia blisko, wszystko woła; szykujcie się na apokalipsę, brak możliwości aby ciemności przetrwały, muszą upaść!

Królestwo Tysiącletnie oparte jest wyłącznie o prawa PANA STWORZYCIELA, Siedem Praw Pana Stworzyciela i trzy prawa zawarte w krzyżu PRAWDY.

Wszystko, co martwe utracicie na zawsze, a ty duchu odejdziesz bez świadomości samego siebie.

PAN STWORZYCIEL stworzył stworzenie i żąda od stworzenia przestrzegania praw na Ziemi, stworzenie całe słucha i żyje w prawach, tylko ziemski człowiek wyłamał się od przestrzegania praw i rozumowo się zablokował, spowodował tym zniszczenie Ziemi, skutki zwrotne dosięgają ziemskiego człowieka, wszystko to, co czyniliście i czynicie, co jest mało zgodnie z prawem PANA STWORZYCIELA, wróci do was po zatoczeniu koła we wszechświecie, zbierze podobne energie i nad wami zawiśnie miecz sprawiedliwości, przejawi się wydarzeniami, nawet do utraty przez was waszego gęsto materialnego ciała ziemskiego.

Jeszcze dziś, gdy duchu się obudzisz, twój rozum podporządkuje się duchowi, przyjmiesz PRAWDĘ, możesz się uratować, to wyłącznie twoje chcenie, bo chcieć to móc wejść na drogę prowadzącą prosto w kierunku Światła, prosto do PRAWDY, do PANA STWORZYCIELA.

Nadchodzi czas na zawsze dla PRAWDY i życia zgodnego z prawami i planem Pana Stworzyciela.

Uzdrowiciel Egzorcysta Elżbieta Gas

Próbuje ciemność 185. Objawienia Woli Bożej Elżbieta Gas
 Oceń wpis
   

 

Próbuje ciemność

 

 

185.

Próbuje ciemność zaszkodzić procesom, ale są bez żadnych szans, Lucyfer spętany trafił do leja rozkładu i już ciemności brak oparcia, brak źródła negatywnej energii, teraz wy sami tworzycie demoniczne energie, bez niczyjej pomocy z zewnątrz, sami swoimi myślami i czynami, daliście się wodzić za nos, bo wszystkiego bez sprawdzania jesteście.

Idziecie już jak istotni prowadzeni na rzeź i nawet o tym jesteście bez chcenia wiedzieć.

Deklarujecie służbę PANU STWORZYCIELOWI, a swoim rozumem służycie ciemnościom i tu zasłaniacie sobie oczy aby być bez widzenia tego, ani o tym bez chcenia jesteście wiedzieć, skutki zwrotne dla was będą ogromne i sami bez zrobienia czegokolwiek, ponieważ dziś już odrzucacie informację o części Pana Stworzyciela, Panu Jezusie Chrystusie, odrzucacie objawienia płynące do was od Pana Stworzyciela, a nawet stajecie po stronie ciemnych organizacji i religii, bez sprawdzania czy mówią PRAWDĘ i tym właśnie czynem zamykacie się na PRAWDĘ płynącą prosto od PANA STWORZYCIELA.

Zamykacie sobie drogę do samorealizacji ducha na Ziemi, duch ludzki bez możliwości się  podporządkować organizacjom czy religiom, to kapłani 2000 lat temu doprowadzili do zamordowania PANA JEZUSA CHRYSTUSA i dziś te same duchy są tu na zakończenie sądu ostatecznego, są również kapłanami, natomiast wszystkie ludzkie duchy na Ziemi muszą żyć zgodnie z prawami PANA STWORZYCIELA i od tego żadnych odstępstw.

Brak takiej możliwości aby ludzki duch na Ziemi zmieniał prawa PANA STWORZYCIELA i żył przeciw prawom, ponieważ skutki zwrotne dosięgną jego natychmiast i od razu odczuje na sobie, na swoim zdrowiu, wszystko, co się myśli, mówi i czyni.

Jak się mówi, to należy to czynić, albo milczeć aby pozostać bez rzucania słów na wiatr, to jest tworzenie na poziomie mówienia, brak czynu powoduje poważne blokady energetyczne, natychmiast blokadę splotu słonecznego, blokadę przepływów i poważnie odczujecie te blokady w swoim ciele gęsto materialnym, pójdziecie do medyka, zrobi ziemskie badania i wykaże że jest dobrze, a wy będziecie bardzo się źle czuli.

Mówcie wyłącznie PRAWDĘ i zawsze PRAWDĘ, szukajcie PRAWDY i zawalczcie o siebie ducha.

Uzdrowiciel Egzorcysta Elżbieta Gas

Rozum czy duch 184. Objawienia Woli Bożej Elżbieta Gas
 Oceń wpis
   

 

Rozum czy duch 

 

 

184.

Rozum pomieszał wam się z duchem, mylicie się cały czas, bo brak myślenia logicznego, dajecie się ponieść fantazji rozumu, a rozum zawęża i blokuje, bez dopuszczania do głosu ciebie ducha, rozum musi mieć książki i wiedzę rozumową innych, a duch wie wszystko, co jemu jest potrzebne do przeżycia tu w gęstej materii po zejściu na Ziemię, jest prowadzenie duchowe, jak jest czysty duch, to jest czysto prowadzony, jak jest ciemny duch, to ściąga sobie bardzo ciemne nurty, jest fałsz i wszystko się blokuje, brak logicznych zachowań i obrazów prawdziwych, wszystko się gmatwa i zaciemnia, a przecież PRAWDA jest jasna, prosta i oczywista.

Trudno ziemskiego człowieka zrozumieć, to tak, że jesteście głodni, przed wami stoi miska pełna wspaniałego czystego jedzenia, bardzo smacznego i zdrowego, a wy zamiast jeść i delektować się, wymyślalibyście różne dziwne mało logiczne pytania i robilibyście różne rzeczy, a jedzenie by stygło i marnowało się, a wy dalej byście byli głodni, a wasz duch jest cały czas głodny Prawdy Bożej i praw obowiązujących tu w najgęstszej materii, to wszystko jest zawarte w was duchu.

To wasz obowiązek odblokować ducha i zadbać o połączenie ciała ziemskiego i ducha, oczyścić wszystko, co duchowe i dać się prowadzić poprzez wewnętrzne uczucia zwane intuicją i wglądy duchowe indywidualnie, pomijając wszelkie organizacje, kościoły i sekty.


Uzdrowiciel Egzorcysta Elżbieta Gas

Uczucia wewnętrzne 183. Objawienia Woli Bożej Elżbieta Gas
 Oceń wpis
   

 

 

Uczucia wewnętrzne  

 

183.

Wydobądź z wnętrza siebie uczucia, pozostań żywy w stworzeniu, słuchaj mowy Pana Stworzyciela w podpowiedziach, Pan Stworzyciel prowadzi ducha na Ziemi najlepszą dla ciebie drogą, ślepe są religie, kościół i sekty, przez odbiór rozumem i ślepą wiarę cierpi wasze gęsto materialne ciało, to wyłącznie wasza wina, bo to wy sami podaliście rękę ciemnościom, to wy sami z własnego chcenia oddaliście się w prowadzenie ciemnemu bractwu, bez sprawdzania wnętrzem i uczuciem.

 Ciemne autorytety słuchacie i ciemne energie tworzycie, ubieracie ciemne okulary i mówicie; ja idę do fachowców, bez pytania ich, co mają do zaoferowania, bez sprawdzania pozostajecie czy to, co mówią i to, co czynią jest prawdziwe i czy to PRAWDA.

To wasz obowiązek wszystko sprawdzać i badać, szukać PRAWDY, szukać Pana JEZUSA CHRYSTUSA na Ziemi, objawienia wyraźnie o tym mówią, tylko wy ich bez czytania, bez interesowania się.

Każdy duch na Ziemi musi się podporządkować prawom PANA STWORZYCIELA, podporządkować PANU STWORZYCIELOWI, a przecież część Pana, PAN Jezus Chrystus jest częścią Pana Stworzyciela, a więc musicie się podporządkować części Pana. 

To jest wspieranie procesów, jakie dzieją się na Ziemi, procesy, które wpływają na całą Ziemię, procesy, które wpływają na wszystkich ludzi na Ziemi, czy im się to podoba czy nie, wszystko i tak jest własnością PANA STWORZYCIELA, a wy ludzkie duchy dostajecie to w używanie.

Co wy tak bronicie, o co tak walczycie zajadliwie, jak to wszystko jest kłamstwem, jest martwe i sztuczne,  zablokowane i chore?

Za czym tak obstajecie, za czym tak idziecie, dlaczego martwego tak się trzymacie, jak prawdziwego życia duchowego bez poznania, bez doświadczania, cóż możecie na ten temat powiedzieć? NIC!

Zastanawiając się nad sobą zaczynacie się użalać i litować, a to już upadek ducha, bezpowrotnie, bez możliwości przyjścia jeszcze raz na drogę w kierunku Światła, wasze decyzje muszą być ostateczne i oczywiste dla was, bez żadnych wątpliwości, jasne i proste.

To, co macie bardzo boicie się stracić, przecież wy macie martwe życie i materię, to nawet bez bycia okruchami ze stołu PANA STWORZYCIELA, bo wy swoimi blokadami, stresami oraz brakiem rozwoju duchowego bez korzystania w pełni z suto nakrytego stołu przez Pana Stworzyciela tu na Ziemi, bez chcenia jesteście, wystarczały wam  ochłapy ciemności.

Uzdrowiciel Egzorcysta Elżbieta Gas

Zawodzicie siebie całkowicie 182. OWB Elżbieta Gas
 Oceń wpis
   

 

Zawodzicie siebie całkowicie 

 

 

182.

Zawodzicie siebie całkowicie, rozum dyktował wam wszystkie podpowiedzi, uczucia zamknięte szlabanem za barykadą ciemności, rozum chciał być tylko materacem dla innych, zupełnie bez Miłości duchowej. 

 Łatwo jest nabyć sobie miłość ziemską innych i trzymać ich na rozumowej uwięzi, a że zawsze byli trzymani na smyczy bez wypuszczania na wolność, odpłacili tym samym szykując klatkę w zoo.

Wszystko, co było robione do dziś jest tylko rozumowym płytkim widzeniem ziemskim okiem, brak intuicji, brak odczuwania i konkretnej rzeczowej decyzji; ja chcę iść na drogę w kierunku Światła, chcę się nauczyć wszystkiego, bo przecież bez proszenia było o naukę, to rozum chciał błyszczeć i nic więcej.

Nowe wnętrze z intencją służenia PANU STWORZYCIELOWI, by wspierało procesy, ale było zbyt nowe i za obszerne, a rozum bez odpuszczenia duchowi pierwszeństwa, dalej siedział na tronie, to wnętrze dla innych może stać się zagrożeniem.

Można zapłacić za seks, Miłości duchowej bez możliwości nabyć, trzeba solidnie wziąć się do pracy i wszystkie swoje słabości przepracować, aby stanąć na wysokości zadania i odrzucić całkowicie swoje ego, a ego też pozostało bez zrzucenia, więc rozum pozostał na tronie.

Wystarczyło kierować się uczuciem i podpowiedziami z ducha, to przecież takie proste i jasne, dziś już po fakcie, podpowiedzi były cały czas konkretne mówione wprost w czynach i słowach, lecz rozum zawęził tylko do starych nawyków, myśli i przeżyć, z których pozostaliście bez wyciągnięcia wniosków, bez wprowadzenia w swoje życie ziemskie, kolejne duchy, które pozostały w starych ciemnych energiach, dalej zamknięte do roli nabycia sobie uczuć.

Wielki rozrośnięty rozum bez dania szansy duchowi, aby się przejawił i rozwijał podążając drogą do poziomu duchowego, a tak pozostaje zabierać się w prawo w przeszłość z ciemnymi.

Każdy duch ma prawo się rozwijać i on ma zabiegać o wszystko, co jest związane z jego rozwojem duchowym, to ma być jego wielkie chcenie.

Klasyczny przykład szkoleniowy dla innych, jest jedna jedyna droga wyłącznie poprzez pracę ze sobą i wasze chcenie mocniejsze niż wasze ego.

Miałeś duchu złoty róg, lecz rozum wytrącił ci go z rąk i już rozum cię utopił w rozumowych wątpliwościach, milion różnych wersji ci pokazał, a ty leżysz już jak materac i znowu ciemnym służysz, sam tego dostrzec już bez możliwości pozostałeś, zatraciłeś człowieku  logiczne myślenie.

Płynie nurt prosto z poziomu duchowo istotnego, nurt Miłości duchowej zasila jasnych, a ciemnych przypala, przypala po kawałku, aż spali całkowicie, dla Światła bez przeszkód, dla ciemnych są kłody, ŚWIATŁO zrealizuje swój plan oczyszczania, kontroluje Ziemię w 100%.

Izolacja to najciemniejsza wersja, jak się jest bez wiedzy, po co trzeba się rozwijać, po co trzeba przepracować swoje słabości i uczyć się żyć codziennie ze Słowem PANA STWORZYCIELA, nauczyć bliskich żyć zgodnie z prawami PANA STWORZYCIELA, to trzeba wyluzować i kierować się uczuciami, a one poprowadzą was na drogę do PRAWDY.

Rozum bez zrozumienia uczuć, bo jest ograniczony do materii, sługusów odrzucamy w rozwoju duchowym, bo to jest ślepa wiara właśnie, potrzebny jest taki duch, którego wiara jest przekonaniem, jest to kierowanie się uczuciem i intuicją, podpowiedziami z ducha, podejmowanie samodzielnych decyzji, zgodnych z obowiązującymi prawami na Ziemi, trzeba umieć obronić swoje stanowisko i udowodnić, iż jest to odczuwanie i logiczne myślenie zgodne z PRAWDĄ.

Każdy duch musi być samodzielny, logicznie myślący, kojarzący fakty, bez potrzeby zrzeszania się w jakichkolwiek organizacjach, religijnych czy świeckich, oparcie ma w Panu Stworzycielu, uczcie się bycia wolnymi duchami w stworzeniu.

Uzdrowiciel Egzorcysta Elżbieta Gas