Organizacjom religijnym STOP! 181. OWB Elżbieta Gas
 Oceń wpis
   

 

 

 

Organizacjom religijnym STOP!  

 

 

181.

Pozostaję bez należenia do organizacji, do żadnej religii, ani sekty, wierzę w samego PANA STWORZYCIELA Wszechświata, bezpośrednio, bez żadnych tak zwanych pośredników, bez żadnych dziwnych kościelnych, dziwnych rozumowych dogmatów, bez szukania zwolenników ani wiernych, brak z mojej strony tworzenia organizacji lub sekty, kieruję się wyłącznie odczuwaniem oraz wzrokiem wewnętrznym zwanym przez ziemskiego człowieka trzecim okiem, lub inaczej jasnowidzeniem, całkowicie oddałam się w prowadzenie PANU STWORZYCIELOWI.

Kieruję się podpowiedziami Pana Stworzyciela, czytam mowę Pana Stworzyciela w stworzeniu, bo wszystko, co się wokół mnie Immanuela dzieje daje mi podpowiedzi jasne i czyste.

PAN STWORZYCIEL poprzez poziomy duchowe podaje bardzo realne obrazy, które musicie czytać logicznym kojarzeniem poprzez symbole, wszystko, co się wokół dzieje jest mi pomocne w ziemskim życiu, aby wypełnić misję dania PRAWDY ludzkim duchom tu na Ziemi, wszystkie ludzkie duchy muszą być świadome skąd przyszły na Ziemię, co tutaj duch ma do przepracowania oraz dokąd odejdzie po wypełnieniu misji i odpracowaniu karmy.

Każdy duch rozwijający się na Ziemi powinien w rozwoju dojść do najwyższego poziomu fioletowego, aby tam wejść, musi przepracować to, co jest najtrudniejsze, ego ziemskiego rozumu, a rozum produkuje natychmiast miliony wątpliwości, dlatego moje odbiory, obrazy i teksty są dla mnie oparciem, widzę negatywne energie i wiem jak wiele złego mogą uczynić ziemskiemu duchowi, dlatego walczcie ze swoimi słabościami i dajcie radę aby wyzwolić się całkowicie z pod kontroli waszego rozumu i ciemności.

A jak poznacie i poczujecie raz choćby Miłość duchową, to zawsze będziecie chcieli się z Miłością duchową połączyć i pozostać, sami będziecie wiedzieli, że należy żyć zgodnie z prawami PANA STWORZYCIELA i czynić wszystko to, co jest korzystne dla was i waszych bliskich.

Ja jestem przekonana o swojej wierze, swoich odbiorach, brak takiej możliwości abyście ściągnęli mnie z tej wybranej przeze mnie świadomie drogi, idę prosto do góry do Pana Stworzyciela.

A wy, ziemscy ludzie, czy jesteście tak samo jak ja, pewni swoich uczuć i przekonani o swojej wierze w Pana Stworzyciela?

Uzdrowiciel Egzorcysta Elżbieta Gas

Jesteście na zakręcie 180. O W B Elżbieta Gas
 Oceń wpis
   

 

Jesteście na zakręcie 

 

 

180.

Jesteście na zakręcie, co z wami będzie? Wszystko to, co sami sobie wypracowaliście w pocie czoła, to, co sądzicie, że jest dobre, jest tak rozumowo zakręcone, że sami jesteście bez zrozumienia tego co wymyśliliście i wasze autorytety, jesteście bez wiedzy o co chodzi, próbujecie światłe wartości obalić, próbujecie ściągać innych, swoją rodzinę ziemską wartościami chorych autorytetów, chorymi wartościami. 

  Wy bez sprawdzania, bez widzenia pozostajecie tego co jest w was samych i w ludziach ziemskich, którzy są obok was, sami z siebie bez dawania korzystnych rzeczy dla was i dla innych, to bez powrotu do was korzystnych energii a wracają skutki zwrotne, otrzymujecie baty, zawsze to wy musicie chcieć się rozwijać.

Już bez możliwości wam pomocy, to wy musicie sami chcieć.

Sami sobie zadajcie to pytanie; co z wami będzie na zakręcie? Mówicie: nie mówcie nam nic, bo lepiej nie wiedzieć, czy uważacie; że lepiej być ślepym, głuchym i żyć w braku wiedzy, żyć w zakłamaniu, żyć w obłudzie, czy naprawdę uważacie; że jest to dobre?

Czy aby na pewno bez chcenia jesteście aby się dowiedzieć PRAWDY, co z wami stanie się jak zbłądzicie i pozostaniecie bez wejścia na drogę PRAWDY, drogę prowadzącą w kierunku ŚWIATŁA?

Chodzicie wokół pieniędzy i władzy, jak w kieracie, jesteście jak kłody drewna w lesie, wycięte przygotowane do kominka, już martwe, bez rośnięcia, bez życia.

Musicie sami rozpoznać, co jest dla was dobre, sami wiedzieć, co to wiara w Pana STWORZYCIELA, co to są procesy energetyczne, wszystko co PAN STWORZYCIEL daje to przemawia do ludzkich duchów na Ziemi, po to by dać wszystkim równe szanse rozwoju duchowego, każdy, choć mało świadomy praw PANA STWORZYCIELA, pozostaje bez zwolnienia od odpowiedzialności za swoje myśli, mowę i czyny, każdy musi na Ziemi żyć zgodnie z prawem danym przez Pana Stworzyciela w stworzenie, sam PAN STWORZYCIEL bez ingerencji w prawa, tylko je napełnia energetycznie, sami się nagradzacie i karzecie, sami swój los kujecie, jako duchy tam gdzie jesteście.

Czytajcie ludzie ziemscy przepowiednie, żebyście wiedzieli, co was czeka, żebyście wiedzieli, gdzie jest Pan Jezus Chrystus i jak część Pana Stworzyciela rozpoznać, abyście w wyniku przeżyć, jakie was czekają w wydarzeniach na Ziemi wiedzieli, gdzie macie się skierować by otrzymać pomoc i wiedzę potrzebną do życia w nowym Królestwie Tysiącletnim, które już trwa na Ziemi od 07.09.2007roku.

Z Woli Bożej ludzki duchu, dla ciebie byś mógł wypełniać Wolę PANA STWORZYCIELA w nowym twoim życiu ducha na Ziemi świadomego sam siebie.

Kościół i religie apokalipsę Jana tak dalece rozumowo zmienili, sens odbiorów bez odczytania prawidłowego, że dziś jest przyporządkowane potrzebom gęsto materialnym ludzi na Ziemi, przestało być przepowiednią, którą odebrał uczeń Pana Jezusa Chrystusa, Jan, aby służyła, jako drogowskaz przed wydarzeniami na Ziemi na zakończenie sądu ostatecznego.

Wasze słowa w pył się zmieniają, bo brak w nich PRAWDY i wartości światłej, nic, co by było dla was korzystne, daliście się porwać ciemnościom i tańczą z wami chocholi taniec już od wieków, a wy duchy ludzkie tańczycie tak jak wam zagrają.

Uzdrowiciel Egzorcysta Elżbieta Gas

Siedem praw w stworzeniu 179. OWB Elżbieta Gas
 Oceń wpis
   

 

Siedem praw w stworzeniu 

 

 

179.

 

 

Siedem praw Pana Stworzyciela są prawem obowiązującym na Ziemi, są własnością wszystkich duchów na Ziemi, są od Pana Stworzyciela dane w stworzenie dla wszystkich ziemskich duchów, tu w najgęstszej materii.

Rozwój duchowy oparty o siedem praw Pana Stworzyciela i trzy prawa zawarte w krzyżu PRAWDY, was też obowiązuje, a wy chcecie być właścicielami SŁOWA PANA STWORZYCIELA, to oznacza, że jesteście bez poznania SŁOWA, o które walczycie, bez wiary jesteście w Słowo, które sami powinniście przepracować, ale Słowo da wam odpowiedz dla was ducha, już czas na zrozumienie, byliście mało logiczni i uparci, musicie przeżyć to, co w was jest martwe do ostatniej kropli krwi i promieniowań krwi.

Włókna, jakie nawiązujecie sobie w takim desperackim akcie, bez możliwości odcięcia, ściągają was głęboko w rozkład, to jest skutek zwrotny tego, co bez zrozumienia jesteście i bez pojęcia swoim rozumem, rozumowe blokady wam na to bez pozwolenia, wręcz występujecie przeciwko  części Pana Stworzyciela, Panu Jezusowi Chrystusowi.

Idźcie i czyńcie, co macie czynić, a sprawiedliwość sobie sami wymierzycie, duchy ludzkie musicie pokazać się tacy, jacy jesteście, każdy swoim promieniowaniem zewnętrznym bardzo precyzyjnie określi się, musi przeżyć na sobie, przeżyć energie, które wrócą do was jak bumerang.

Każdy powinien posługiwać się czystym Słowem i podawać je w oryginalnej formie ludzkim duchom, bo to dla nich zostało dane na Ziemię, ludzkie duchy muszą żyć zgodnie z prawem PANA STWORZYCIELA.

Duchy ludzkie tak jak byliście bez zrozumienia 2000 lat temu, dziś jest jeszcze gorzej, też bez zrozumienia i odczucia energii pozostajecie.

Czas już dla was nastał ostateczny i wy musicie, każdy z osobna się rozliczyć, rozliczyć się z czasu, jaki zmarnowaliście na Ziemi, bez zrozumienia objawień, bez zrozumienia przesłań, jesteście bez chcenia się zmienić pozytywnie aby wejść przez bramę do Królestwa Tysiącletniego, ewidentna wasza wina, więc już czasu bez marnowania, jak najszybciej się kontaktujcie i rozwijajcie się duchowo.

Uzdrowiciel Egzorcysta Elżbieta Gas

Ojcze, wszystkich duchów na Ziemi 178. OWB Elżbieta Gas
 Oceń wpis
   

 

Ojcze, wszystkich duchów na Ziemi 

 

178.

Ojcze, wszystkich duchów na Ziemi, są bez posłuchu w ogóle wśród duchów, praw obowiązujących tu w najgęstszej materii, Panie Stworzycielu z Twej wielkiej Miłości wszyscy mogli przyjąć Słowo i iść za Prawdą, ale są bez zrozumienia, bez widzenia, tylko pieniądze i ziemską władzę widzą, ducha zamurowali, są bez czystego chcenia, otwarcia na wszystko, co duchom jest potrzebne i korzystne.

Duch jest tak zamurowany, bez okien i bez drzwi, ma dach nad głową, wszystko tak szczelne, że człowiecze  jesteś bez słyszenia i prawie bez połączenia z duchem.

Duch gdyby krzyczał najgłośniej jak może i tak go pozostają bez usłyszenia, gdyby chciał twoim ziemskim ciałem potrząsnąć i tak bez możliwości, bo mur wysoki i brak możliwości się wspiąć, tak go rozumem zablokowałeś i rozum twój bez dania duchowi nawet najmniejszej szansy rozwoju, poprzez twój rozum króluje ciemność.

Dlatego coraz więcej jest martwych ciał, które zatracą się w wyniku wydarzeń na Ziemi.

Apokalipsę Jana rozumowcy tak zmienili, że dziś bez możliwości tego tekstu zrozumieć, ale właśnie o to im chodziło, rozumem zamknięte, zawężone do posługi za pieniądze i co łaska, ale najlepiej, gdyby było dużo pieniędzy.

Ściągnięte do najniższych poziomów przy Ziemi, czarne i szare energie bardzo zagmatwane.

PAN STWORZYCIEL daje duchom na Ziemi wszystko, co jest potrzebne do życia gęsto materialnego, oraz wszystko, co jest potrzebne do życia duchowego, musi być równowaga duchowo ziemska, wszystko jest jasne, proste i da się logicznie wytłumaczyć, bez żadnych cudów, ponieważ one są sprzeczne z prawem Pana Stworzyciela.

Ciemni i fanatycy religijni tak dalece rozumowo wszystko zaciemnili i zagmatwali, iż sami się w tym pogubili, sami już bez rozumienia tego co mówią i czynią, dlatego stworzyli różne cuda, aby ludzkie duchy się pogubiły, a wtedy są bez zrozumienia prostego, czystego i jasnego prawa PANA STWORZYCIELA.

Tak mocno pojęcie o PANU STWORZYCIELU sfałszowali i SŁOWO wypaczyli, że przez rozum swój dali się prowadzić ciemnościom, skręcili z drogi PRAWDY na drogę do ciemności i ciemnoty.

Duchy bez możliwości usprawiedliwienia waszych zachowań, że daliście się prowadzić drogą w ciemność, ponieważ duch ludzki musi być czujny, logicznie myśleć i każdego rozliczać zaczynając od siebie w naturalnym stosowaniu praw PANA Stworzyciela na Ziemi, PAN Stworzyciel dał prawa w stworzenie i bez zwolnienia od przestrzegania Siedmiu Praw Pana Stworzyciela i trzech praw zawartych w krzyżu PRAWDY, wręcz odwrotnie, ktoś, kto głosi, iż służy PANU STWORZYCIELOWI na Ziemi musi być wzorowym przykładem stosowania praw tu w najgęstszej materii.

Od tego żadnych odstępstw ani ulg dla kogokolwiek, nawet Pan Jezus Chrystus, część Pana Stworzyciela, schodząc na Ziemię musi stosować się do praw obowiązujących na Ziemi, danych przez Pana Stworzyciela wszystkim duchom będącym w gęstej materii.

Uzdrowiciel Egzorcysta Elżbieta Gas

Płynie Miłość 177. Objawienia Woli Bożej Elżbieta Gas
 Oceń wpis
   

 

Płynie Miłość   

 

 

177.

Płynie Miłość od PANA STWORZYCIELA, do was płynie duchy z Ziemi, cieszcie się lub drżyjcie, bo płynie Miłość, co was obudzi z letargu ciemnego, lub zabierze was na zawsze do siebie, jako zupełnie nieświadomych, jako zupełnie nowe i czyste zarodki.

Miłość PANA STWORZYCIELA daje siłę duchową wszystkim na Ziemi, czystym dodaje energii i błogiego spokoju, radości ducha i suto nakryty stół.

Ciemnym zabiera wszystko łącznie z gęsto materialnym ciałem i jego mózgiem, zostaje tylko czysty duch nieświadomy sam siebie i swojego istnienia.

Cieszy się stworzenie całe, Miłość od PANA STWORZYCIELA otrzymuje i PANU STWORZYCIELOWI dziękuje wyrażając uczucia w czynach, stworzenie żyjąc w prawach ma wszystko, co trzeba do życia na Ziemi.

Miłość PANA STWORZYCIELA daje duchom na Ziemi wszystko, co duchy potrzebują do rozwoju ducha, a duchy odrzuciły wszystko, co daje PAN STWORZYCIEL, duchy bez chcenia iść do poziomu duchowego, do domu swego duchowego, lecz chcą iść w rozkład.

Z Miłości PANA STWORZYCIELA otrzymaliście duchy na Ziemi wszystkie znaki, aby rozpoznać część Pana Stworzyciela wysłannika Bożego, a wy ludzie ziemscy pozostaliście bez przyjęcia PRAWDY, odrzucacie wszystkie informacje, żywego przemawiania do ludzkiego ducha na Ziemi.

Ludzie Ziemscy ze wstydu przed Miłością PANA Stworzyciela będziecie się chcieli schować, ale wszystkie zakamarki już rozświetla Światło.

Zostawcie już tą całą martwotę i jak najszybciej przyjmijcie PRAWDĘ Pana Stworzyciela w płynącej Miłości od PANA STWORZYCIELA.

Uzdrowiciel Egzorcysta Elżbieta Gas

Co zrobiliście z sobą duchem? 176. OWB Elżbieta Gas
 Oceń wpis
   

 

 

 

Co zrobiliście z sobą duchem?

 

 

176.

Ludzie, co zrobiliście z sobą duchem? Co takiego jest w materii, że tak mocno was przyciąga, że tak mocno was ciągnie do pieniędzy i do władzy? Co takiego jest w ciemnocie, że ciągle tam uciekacie, że tak szybko tam wracacie, że do PRAWDY drogi znaleźć bez potrafienia jesteście? Co takiego jest w szambie, że się tam ciągle kąpiecie, że bez wiedzy jesteście, co to jest czystość?

Żywioły już się szykują by was całkowicie obudzić albo wpadniecie w przepaść ciemności bezpowrotnie, całkowicie się zatracicie.

Ludzie, bez nastąpienia koniec świata, to tylko koniec ciemnego rozumu, ciemnego mózgu, Ziemia zostanie oczyszczona z takich ciemności i zacznie wszystko żyć od nowa, czystością w nowym Królestwie Tysiącletnim.

Myślicie ludzie, że jesteście tacy mądrzy, tacy wspaniali, tacy dobrzy, tylko tak myślicie, bo PRAWDA wam pokaże gdzie jesteście, musicie zobaczyć siebie, jacy jesteście naprawdę maluczcy w tym, co mówicie i robicie, brak w was pokory, kłamstwo w waszych ustach zbyt często gości, zbyt często dane wasze słowo  znaczy tyle co nic.

Zbyt często pieniądze wam ważniejsze niż wasze słowo, kłamstwo was prowadzi, obłuda w was króluje, w waszym sercu złość gości zamiast MIŁOŚCI, duch tak zablokowany, brak  podpowiedzi, zresztą ducha i tak bez słuchania jesteście, dajecie się prowadzić rozumowi, a to są ciemne kręte drogi, bo droga do PRAWDY jest jasna i prosta, ale wy jesteście w labiryncie ciemności już sami bez potrafienia znaleźć drogi w kierunku Światła i żyć prawdziwie duchowo w prawach PANA STWORZYCIELA.

Bruk na drodze, którą podążacie, ucieknie wam sprzed nóg, kończy się wam droga wasza na Ziemi z Woli PANA STWORZYCIELA.

Uzdrowiciel Egzorcysta Elżbieta Gas